CNSH Nông nghiệp
CRISPR- đột biến có chủ đích trong loci lặp đoạn của đậu nành
(Isaaa.org - 16/05/2018):

Hệ thống CRISPR-Cas9 đãvà đang là công cụ trong đột biến có chủ đích của cây trồng. Người ta xếp cácmức độ áp dụng của nó, nhóm nghiên cứu Yuhei Kanazashi thuộc HokkaidoUniversity, Nhật Bản đã nhằm mục đích sử dụng hệ thống CRISPR-Cas9 để hoànthiện sự đột biến xảy ra đồng thời tại một locus lặp đoạn, GmPPD1 và GmPPD2, haigen đồng dạng của ArabidopsisPEAPOD (PPD)và là gen của đậu nành (Glycinemax), sử dụng chỉ có một “single guide RNA”. Hầu hết các cây chuyểnnạp đều có đột biến tại loci chủ đích. Phân tích thế hệ T1 và T2 cho thấyrằng những đột biến như vậy trong thế hệ T cóthể di truyền cho thế hệ sau đó. Những đột biến ở T1 plantscũng có thể di truyền thành công cho các thế hệ tiếp theo. Điều này cho thấy sựkích thích đột biến trong thế hệ T1 đã làm tăngsự xuất hiện những đột biến trong tế bào sinh dục, đảm bảo sự di truyền độtbiến như vậy cho thế hệ sau. Đột biến tại các vị trí trực tiếp trên cả hailoci GmPPD đã đượcxác định ít nhất 33% hạt T2. Những đột biếnkép có hiện tượng đột biến tại GmPPD1 và GmPPD2 xảy ratrên thùy lá (trifoliate), trái đậu bị xoắnn, và có ít hạt đậu trong một trái.Dữ liệu này cho thấy kích thích liên tục đột biến trong những thế hệ đầu củacây transgenic cho phép người ta tạo ra đột biến có hiệu quả đồng một lúc hailoci lặp đoạn trong cây đậu nành. Xem Plant Cell Reports.

 

 
Tin tức khác
Định tính những đột biến CRISPR xác định đích đến các gen quy định sự thoài hóa pectin trong quả cà chua chín
Chỉnh sửa gen bằng CRISPR-CAS9 để cải biên hình thái học của giống lúa mì
Sự suy giảm tính chất thích nghi với khí hậu của giống lúa mì châu Âu
Phân tích transcriptome và xác định chức năng của gen xa13 và Pi-ta của lúa hoang Oryza granulata
Chỉnh sửa hệ gen trong cải tiến giống cây trồng - Ứng dụng nhân dòng vô tính cây khoai tây (Solanum tuberosum L.)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 48
Tổng số lượt truy cập: 709749
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn