CNSH Nông nghiệp
Tìm thấy QTL mới điều khiển hấp thu P ở rễ lúa (Oryza sativa L.)
(thericejournal.springeropen.com - 13/09/2023):

Hệ thống rễ lúa có hai dạng hình rễ nhánhngang, loại L lớn không xác định có khả năng đâmm nhánh nữa, và loại S xácđịnh, ngắn, không phân nhánh nữa. Loại nhánh ngang  L tương ứng với các rễđiển hình của mễ cốc, trong khi đó, loại rễ ngang S độc nhất vô nhị trong câylúa mà thôi. Cả hai dạnh hình này đều đóng góp vào khả năng hấp thụ dinh dưỡngvà nước với biến dị di truyền về mật độ và chiều dài rễ có thể được người takhai thác trong cải tiến giống lúa nhằm tăng cường khả năng thích nghi với điềukiện ngoại cảnh có dinh dưỡng và nước hạn chế. Mục tiêu nghiên cứu: xác địnhmật độ rễ ngang bao nhiêu là tốt nhất và chiều dài rễ, xác định markers liênkết với biến thiên di truyền ấy. Sử dụng nhiều môi trường khác nhau mà rễ lúađược trồng cho thấy rằng sàng lọc trong dung dịch dinh dưỡng biểu thị được biếnthiên kiểu gen đối với mật độ số nhánh ngang S-type và L-type, nhưng chỉ cónhánh ngang trong đất trồng lúa mới biểu hiện được biến thiên theo chiếu dàirễ. Một QTL đích được thức hiện trong quần thể “mapping” từ bố mẹ có sự tươngphản giữa tính trạng rễ ngang được trồng trên ruộng lúa nghèo lân, rồi lấy mẫurễ lúa, tiến hành “scan”, rồi đo mật độ rễ, chiều dài rễ. Mỗi một QTL được tìmthấy biểu thị tính trạng LDC ( L-type density), SDC (S-type density), SDL(S-type density on L-type), SLL (S-type length on L-type), và RNO (crown rootnumber). QTL của LDC định vị trên nhiễm sắc thể 5 có ảnh hưởng chính, giảithích được 46% biến thiên kiểu hình. Ảnh hưởng tích cực mạnh nhất được khẳngđịnh trên kết quả bổ sung của thí nghiệm đồng ruộng, chỉ ra rằng các dòng lúacó alen của dòng bố “donor” ở qLDC5 chiếm 50% cao hơn LDC. Nghiên cứu cho thấytính trạng rễ nhánh ngang đối với khả năng hấp thu lân theo “stepwiseregressions” cho kết quả LDC và RNO có ảnh hưởng lớn nhất, theo sau đó là SDL.Hiệu ứng mô phỏng toán của những khác biệt rễ nhánh ngang được điều hành bởiQTL chủ lực trong “P uptake model” xác định chính qLDC5 quyết định hiệu quả cải tiến sự hấp thulân, theo sau đó là qRNO9 đối vớiRNO và qSDL9 đối với “S-type lateral density thuộc loạihình L-type. Tích hợp các qLDC5 với qRNO9 và qSDL9 sẽ có thểlà sự bổ sung cho nhau giữa các tính trạng chưa được tìm thấy. Sàng lọc kiểuhình đối với tính trạng RNO trong giai đoạn phát triển của giống sẽ có tính khảthi, tuy nhiên, sẽ tốn nhiều tiền để có kết quả đáng tin cậy đối với tính trạngmật độ rễ; markers được xác định ở đây là cơ hội đầu tiên kết hợp các tínhtrạng này trong chương trình cải tiến giống lúa.

 

 
Tin tức khác
Di truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW của cây bắp
Bản đồ GWAS chỉ ra vị trí “DNase I hypersensitive sites” trên lá cây dứa
Đặc điểm nhận dạng mô đặc hiệu trên cơ sở toàn bộ hệ gen bằng phân tử “non-coding RNAs” của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
Phát tán bệnh Fusarium Wilt của các vườn chuối tại Mozambique bởi nấm Fusarium odoratissimum Tropical Race 4
Du nhập gen kháng đạo ôn tạo ra giống cao sản CO 51 kháng bệnh phổ rộng và bền vững
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 42
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn