CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW của cây bắp
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 13/09/2023):

 

Phát triển và khai thác các giống bắp cao sản có tính kháng vớisâu keo mùa thu (Fall armyworm: FAW), bệnh bạc lá (turcicum leaf blight: TLB),và bệnh đốm lá (gray leaf spot: GLS) trở nên cấp thiết cho mục tiêu an ninhlương thực của vùng cận Sahara, châu Phi. Mục tiêu nghiên cứu: xác định đạctính di truyền tính kháng đối với FAW, xác định dòng bắp lai có gen kháng FAW,đồng thời biểu thị tính kháng với TLB và GLS, nghiên cứu hiệu quả của mô hìnhtoán trên cơ sở phân tích khà năng phối hợp chung, riêng (GCA, SCA) và chỉ thịphân tử SNP trong dự đoán khả năng của dòng bắp lai mới. Lai “half-diallel” đểcó được 105 cây F1 hybrids từ 15 nguồn bố mẹvà 55 cây F1 hybrids từ 11 bố mẹ. Người ta đánh giá 2 tậpđoàn này, mỗi điểm có một giống bắp địa phương đối chứng trên nhiều địa điểmkhác nhau; với điều kiện có xâm nhiễm của sâu keo mùa thu hoặc lây nhiễm nhântạo, quả lý thí nghiệm tối ứu tại Kenya. Trong điều kiện cho lây nhiễm nhân tạosâu FAW, giá trị độ lệch chuẩn có ý nghĩa giữa các dòng hybrids và tương tácgiữa hybrids x môi trường cũng được quan sát đối với hầu hết các tính trạngquan trọng trong 2 thí nghiệm, ít nhất có một trong ba đánh giá được thực hiệntheo tổn thương lá bắp bởi sâu FAW. Tương tác GCA x môi trường và SCA x môitrường có ý nghĩa thống kê đối với tất cả tính trạng khi có xâm nhiễm của FAWvà nghiệm thức tối ưu (optimal). Giá trị di truyền từ trung bình đến cao được ghinhận đối với năng suất (GY) trong cả 2 điều kiện quản lý. Tương quan giữa GYvới hai của ba lần cho thang điểm sâu hại (một và ba tuần sau khi lây nhiễmsâu) đối với tổn thương lá bắp bởi FAW là số âm (-0.27 và -0.38) có ý nghĩathống kê. Tương quan thuận có ý nghĩa (0.84) được ghi nhận giữa tổn thương bắpdo sâu FAW tấn công và phần trăm bắp bị thối rửa. Người ta xác định được nhiềudòng bắp lai ưu việt so với đối chứng giống thương phẩm tốt nhất của địa phươngđối với năng suất và tính kháng FAW kết hợp với nhau. Các dòng bắp cận giaoCML312, CML567, CML488, DTPYC9-F46-1-2-1-2, CKDHL164288, CKDHL166062, vàCLRCY039 tương quan thuận có ý nghĩa giữa GCA và GY, tương quan nghịch giữa GCAvà điểm kháng FAW. Dòng CML567 là vật liệu bố mẹ của 4 dòng hybrids trong tốp 4ở điều kiện tối ưu và điều kiện bị FAW tấn công. Cả hoạt động gen cộnng(additive) và không cộng tính (non-additive gene action) đều quan trọng trongdi truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW. Cả GCA và những mô hình trên cơ sởchỉ thị phân tử (marker-based models) đều biểu hiện tương quan cao với điềukiện ngoài đồng, nhưng “marker-based models” biểu hiện tương quan cao hơn có ýnghĩa. Dòng hybrids tốt nhất được xác định trong nghiên cứu này có thể làmnguồn vật liệu “testers” trong lai đơn để phát triển dòng bắp lai “three-wayFAW resistance”. Kết quả nghiên cứu cung cấp một luận điểm mới giúp nhà chọngiống thiết kế chiến lược cải tiến giống bắp hiệu quả để phát triển bắp lai caosản kháng sâu keo mùa thu.

 

 
Tin tức khác
Tìm thấy QTL mới điều khiển hấp thu P ở rễ lúa (Oryza sativa L.)
Bản đồ GWAS chỉ ra vị trí “DNase I hypersensitive sites” trên lá cây dứa
Đặc điểm nhận dạng mô đặc hiệu trên cơ sở toàn bộ hệ gen bằng phân tử “non-coding RNAs” của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
Phát tán bệnh Fusarium Wilt của các vườn chuối tại Mozambique bởi nấm Fusarium odoratissimum Tropical Race 4
Du nhập gen kháng đạo ôn tạo ra giống cao sản CO 51 kháng bệnh phổ rộng và bền vững
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 43
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn