CNSH Nông nghiệp
Bản đồ GWAS chỉ ra vị trí “DNase I hypersensitive sites” trên lá cây dứa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 13/09/2023):

Cây dứa [Ananascomosus (L.) Merr.] là loài cây trồng quan trọng có giá trịkinh tế nhất, sở hữu hệ thống quang hợp theo chu trình CAM (crassulacean acidmetabolism) mà chu trình này có đặc điểm tăng hiệu quả sử dụng nước cao hơn bởikiểm soát được sự đóng mở khí khổng cả ngày lẫn đêm.

Người ta muốn cung cấp luận điểm mới về cách điều tiết lá dứachết như thế nào (diel regulatory landscape in pineapple leaves). Các tác giảtiến hành phương pháp lập bản đồ “genome-wide mapping” tại điểm nhạy cảm củaDNase I (DHSs)của lá dứa vào ban ngày,  lúc 2:00 pm và ban đêm lúc 10:00 pm, thông quaphương pháp giản đơn  chạy DNase-seq.

Kết quả cho thấy, có 33340 đến 28753 điểm nhạy cảm DHSs được tìmthấy ở mô đầu lá xanh, và 29597 đến 40068 được xác định ở mô đáy lá màu trắngtại thời điểm 2 giờ và 10 giờ, theo thứ tự. Quan sát cho thấy đa số các gen củacây dứa chiếm ít hơn hai điểm nhạt cảm DHSs với độ dài phân tử ngắn hơn 1 kb,và promotor DHSs biểu hiện promoter xa (proximal) có xu hướng gắn với vị tríbắt đầu phiên mã TSS (transcription start site) (có >77% promotor DHSs cókích thước 1 kb). Hơn nữa, nhiều điểm nhạy cảm “intergenic DHSs” có tính đồng nhất xung quanh cácyếu tố phiên mã hoặc co-regulators phiên mã (TFs/TCs) nhiều hơn các gen có chức năng khác, điềuấy chỉ ra rằng có những bối cảnh điều tiết rất phức tạp diễn ra (complexregulatory contexts) xung quanh TFs/TCs. Kết quả phân tích mô có nhiều điểmnhạy cảm ưa thích (DHSs) và gen tương ứng, có 839 và 888 gen thay đổi thích hợptại đỉnh l1a xanh vào lúa 2 giờ và 10 giờ. (AcG2 và AcG10). Hơn nữa, AcG2-specific, AcG10-specific và DHSs tiếp cận phổ quát đượcphân tích từ các điểm nhạy cảm (DHSs) ưa thích trong quang hợp chu trình CAM.Các hệ thống điều tiết ấy cho thấy được những điều tiết mang tính chất cơ học(dynamic regulations) với các nguyên tố mang tính chất “multiple cis-regulatory elements”diễn ra đối với các gen biểu hiện có điều kiện (preferentially expressed genes)trong mô quang hợp. Đáng chú ý là, những binding motifs của nhiều phân tử TFs có tínhchất theo chu trình đều được xác định trong những DHSs nàycủa những gen chủ chốt (CAM genes), làm nên một điều tiết có tính chất đồng hồsinh học (circadian regulation) trong chu trình CAM kết hợp trong biểu hiện banđêm.

Kết quả này cung cấp cho chúng ta một bức tranh điều tiếtcủa chromatin tronglá dứa trong ban ngày và ban đêm. Kết quả sẽ cung cấp thông tin quan trọng hỗtrợ việc giả mã đồng hồ sinh học điều tiết ra làm sao trong chu trình quang hợpCAM

 

 

 
Tin tức khác
Tìm thấy QTL mới điều khiển hấp thu P ở rễ lúa (Oryza sativa L.)
Di truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW của cây bắp
Đặc điểm nhận dạng mô đặc hiệu trên cơ sở toàn bộ hệ gen bằng phân tử “non-coding RNAs” của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
Phát tán bệnh Fusarium Wilt của các vườn chuối tại Mozambique bởi nấm Fusarium odoratissimum Tropical Race 4
Du nhập gen kháng đạo ôn tạo ra giống cao sản CO 51 kháng bệnh phổ rộng và bền vững
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 15
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn