CNSH Nông nghiệp
Phát tán bệnh Fusarium Wilt của các vườn chuối tại Mozambique bởi nấm Fusarium odoratissimum Tropical Race 4
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 13/09/2023):

Bệnh chuối có thuật ngữ chuyên môn là “Fusarium wilt”, viết tắtlà FWB, là bệnh phát sinh từ đất do nấm Fusarium spp.gây ra. Trong thế kỷ trước, FWB đã tàn phá vùng trồng chuối Gros Michel ở TrungMỹ. Hiện nay, bệnh này đang đe dọa trên tất cả vùng trồng chuối chủ lực củatoàn thế giới. Đây là bệnh có tính chất “ổ dịch lan truyền” (epidemics), cực kỳđa dạng.

Chuối Gros Michel đã bị xâm nhiễm bởi nhiều loài nấm Fusarium, người tagọi đó là các chủng nòi thuộc Race1 strains, trong khi, chuối Cavendish bị xâm nhiễm bởi Fusarium odoratissimum,người ta gọi đó là TropicalRace 4 (TR4). TR4 được báo cáo ở Mozambique tại hai vùngtrồng chuối thương phẩm vào năm 2013, nhưng không xâm nhập nào được tìm thấyngoài ranh giới hai vùng chuối ấy trong năm 2015, như vậy, bệnh này đã đượckiểm soát. Kết quả nghiên cứu cho thấy có hiện diện của TR4 bênngoài ranh giới vùng trồng chuối nói trên. Người ta thu thập các mẫu nấm từ 13cây chuối của nông hộ nhỏ và trồng ven đường tại nhiều địa điểm ở vùng BắcMozambique. Các mẫu này có kết quả xét nghiệm dương tính với TR4 (chẩn đoánphân tử) và xét nghiệm phát sinh bệnh trong nhà kính. Kết quả được khẳng địnhbởi phương pháp tái cách ly (reisolations), định đề Koch. Muốn nghiện cứu sự đadạng của các mẫu phân lập TR4 tại Mozambique, người ta chọn 5 mẫu để chạy trìnhtự DNA (whole-genome). So sánh với mẫu thu thập toàn cầu của TR4 cho kết quả córất ít biến dị di truyền, như vậy nấm này lan truyền đi một cách vô tính(clonally spreading) tại Mozambique. Các mẫu phân lập từ Mozambique tách biệtrất rõ về di truyền với những sự xâm nhập địa lý (geographic incursions) từ nơikhác đến, như vậy, người ta không thể theo dõi dấu vết gốc của TR4 đếnMozambique. Tuy nhiên, kết quả này chứng minh được sự phát tán của TR4 tạiMozambique, nhấn mạnh sự thất bại trong quản lý bệnh này. Điều đó đe dọa sảnxuất cuối của châu Phi.

 

 
Tin tức khác
Tìm thấy QTL mới điều khiển hấp thu P ở rễ lúa (Oryza sativa L.)
Di truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW của cây bắp
Bản đồ GWAS chỉ ra vị trí “DNase I hypersensitive sites” trên lá cây dứa
Đặc điểm nhận dạng mô đặc hiệu trên cơ sở toàn bộ hệ gen bằng phân tử “non-coding RNAs” của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
Du nhập gen kháng đạo ôn tạo ra giống cao sản CO 51 kháng bệnh phổ rộng và bền vững
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 15
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn