CNSH Nông nghiệp
Đặc điểm nhận dạng mô đặc hiệu trên cơ sở toàn bộ hệ gen bằng phân tử “non-coding RNAs” của cây hồ tiêu (Piper nigrum L.)
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 13/09/2023):

Phân tử lncRNA (long non-coding RNAs) và phân tử circRNAs(circular RNAs) là hai lớp của ncRNA (non-coding RNAs) hiện diện chủ yếu trongtế bào thực vật và có nhiều chức năng điều tiết gen đích ở giai đoạn trước vàsau phiên mãs. Trước đây được coi là rác (junck), những phân tử ncRNAs này chưabao giờ được báo cáo có chức năng quan trọng trong điều tiết sự biểu hiện gen,nhất là khi cây bị stress. Hồ tiêu, tên khoa học là Piper nigrum L.,mặc dù là cây có gia vị có giá trị kinh tế quan trọng nhất, nhưng rất thiếunghiên cứu có liên quan đến phân tử ncRNAs.TỪ tập đoàn có 53 cơ sở dữ liệu RNA-Seq củacây hồ tiêu, lầy từ sáu mô, đólà, hoa, trái, lá, gié bông, rễ, và dây thân của sáu giống tiêutrồng, theo 8 dự án BioProjects của bốn nước, người ta xác định được tấtcả 6406 lncRNAs.Kết quả phân tích downstream suy ra rằng phân tử lncRNAs đã điều tiết 781 gencủa hồ tiêu / hoặc sản phẩm gen thống qua mạng lưới tương tác miRNA-lncRNA-mRNA,do đó, chúng hoạt động như những RNAs nội sinh có tính cạnh tranh (ceRNAs). Nhữngtương tác này là những cơ chế rất khác nhau như sự làm câm gen bởi miRNA hoặchoạt động của lncRNAs nhưđột biến bắt chước có tính nội sinh (eTMs:endogenous target mimics) của phân tử miRNAs. Có tất cả 35 lncRNAs đượcphân lập là những tiền chất (precursors) của 94 phân tử miRNAs saukhi bị tác động bởi men endonucleases như Drosha và Dicer. Người ta phân tíchtheo phương pháp “tissue-wisetranscriptome” cho thấy có 4621 circRNAs. Hơn nữa, kết quả phân tích hệthống miRNA-circRNA-mRNA chothấy có 432 phân tử circRNAs kếthợp với 619 miRNAs,thực hiện cạnh tranh ở các vị trí kết gắn trên 744 phân tử mRNAs ở nhiều môkhác nhau của cây hồ tiêu. Kết quả có thể giúp nhà nghiên cứu có cái nhìn tốthơn về điều tiết năng suất tiêu và phản ứng của cây với stress trong nỗ lực sảnxuất nhiều hơn và cải tiến giống hồ tiêu tương lai.

 

 
Tin tức khác
Tìm thấy QTL mới điều khiển hấp thu P ở rễ lúa (Oryza sativa L.)
Di truyền tính kháng sâu keo mùa thu FAW của cây bắp
Bản đồ GWAS chỉ ra vị trí “DNase I hypersensitive sites” trên lá cây dứa
Phát tán bệnh Fusarium Wilt của các vườn chuối tại Mozambique bởi nấm Fusarium odoratissimum Tropical Race 4
Du nhập gen kháng đạo ôn tạo ra giống cao sản CO 51 kháng bệnh phổ rộng và bền vững
Thông báo
Thông báo chuẩn bị Hồ sơ đăng ký tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN thuộc “Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tuyển chọn – giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện...
Ngày 22/8/2023, Bộ NN_PTNT ra QĐ Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn,...
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 18
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn