Tin trong nước
PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN BACILLUS VÀ VI KHUẨN AXIT LACTIC CÓ TIỀM NĂNG ĐỐI KHÁNG VI KHUẨN GÂY BỆNH XUẤT HUYẾT (Aeromonas veronii) TRÊN LƯƠN ĐỒNG (Monopterus albus)
(tapchi.vaas.vn - 14/05/2023):

Nghiên cứu nhằm tuyển chọn các chủng vi khuẩn Bacillus spp.và vi khuẩn axit lactic có khả đối kháng Aeromonas veronii CT07gây bệnh xuất huyết trên lươn đồng (Monnopterus albus). Tổng cộng đãphân lập được 30 chủng Bacillus spp. và 20 chủng vi khuẩn axitlactic từ lươn khỏe nuôi công nghiệp trên bể ở các tỉnh An Giang, Cần Thơ vàHậu Giang. Kết quả sàng lọc được 6 chủng Bacillus spp. và 20chủng vi khuẩn axit lactic có khả năng kháng vi khuẩn A. veronii CT07 bằngphương pháp nhỏ giọt. Trong đó, chủng Bacillus B13 và vi khuẩnaxit lactic L1 cho kết quả vòng kháng khuẩn lớn nhất. Hơn nữa, qua khảo sát khảnăng kháng khuẩn của bacteriocin từ các chủng Bacillus spp. vàvi khuẩn axit lactic cho thấy có 1/30 chủng Bacillus spp.kháng A. veronii CT07, trong khi đó 20 chủng vi khuẩn axitlactic không có khả năng ức chế A. veronii CT07. Hai chủng vi khuẩn Bacillus sp.B13 và vi khuẩn axit lactic L1 được lựa chọn từ kết quả khảo sát thông qua cácgiá trị kháng khuẩn với A. veronii CT07 và tiến hành định danhgiải trình tự gen 16s rRNA. Kết quả lần lượt cho thấy Bacillus sp.B13 và vi khuẩn axit lactic L1 là hai loài Bacillus amyloliquefaciens và Lactobacillusplantarum.

 

 
Tin tức khác
Phân lập, cố định vi khuẩn có khả năng phân giải lân vô cơ khó tan và chịu mặn tạo phân bón vô cơ tan chậm kết hợp vi sinh vật
BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU TẠO CHẾ PHẨM XỬ LÝ Ô NHIỄM DẦU BẰNG VI KHUẨN TẠO MÀNG SINH HỌC TRÊN THAN SINH HỌC CÓ NGUỒN GỐC TỪ TRẤU
NGHIÊN CỨU NHÂN NHANH IN VITRO CÂY HÔNG (Paulownia fortunei) NHẬP NỘI
Ảnh hưởng của vi khuẩn quang dưỡng không lưu huỳnh màu tía tiết Exopolymeric đến sinh trưởng và năng suất lúa trong điều kiện đất mặn tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng
Đánh giá đa dạng di truyền nguồn gen ngô thực phẩm dựa trên đặc điểm nông học và chỉ thị phân tử SSR
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 32
Tổng số lượt truy cập: 2902157
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn