CNSH Nông nghiệp
Bản đồ QTLs và sàng lọc di truyền gen ứng cử viên quy định đẻ chồi và mía mùa gốc
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 14/05/2023):

 

Tiến trình đẻ chồi thân và khả năng mùa gốc (ratooning) ảnhhưởng trực tiếp đến năng suất mía cây và năng suất mùa gốc, đây là hai tínhtrạng cần thiết trong phát triển quần thể con lai và quyết định số cây mía trênđơn vị diện tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy cơ sở dữ liệu của 285 cây F1 từ tổ hợp lai YT93-159 × ROC22 được thu thậptại 8 địa điểm thí nghiệm khác nhau, dữ liệu bao gồm số cây lía và khả năngratoon tại 3 vị trí sinh thái canh tác khác nhau. Hệ số di truyền nghĩa rộng (H2) củatính trạng đẻ chồi và tính trạng nhảy con vụ mía gốc (ratoon sprouting) là 0.64và 0.63, theo thứ tự, như vậy, chúng đạt giá trị di truyền trung trình đếntrung bình cao, có tương quan thuận rất ý nghĩa giữa 2 tính trạng này. Bên cạnhđó, người ta xác định 26  QTLs liên quan đến tính trạng khả năng đẻ chồivà 11 QTLs liên quan đến khả năng ratooning; chúng được lập bản đồ di truyềnvới 2 bản đồ mức độ phân giải cao, dẫn xuất từ array “100K SNP chip”. Chúnggiải thích được biến thiên kiểu hình (PVE) từ 4.27 đến 25.70% (tillering) và từ6.20 đến 13.54 khả năng ratooning. Theo đó,  có 4 QTLs được định danhlà qPCTR-R9qPCTR-Y28qPCTR-Y60/qRSR-Y60 và PCTR-Y8-1/qRSR-Y8 đượchình thành trên bản đồ di truyền tại 2 môi trường khác nhau, trong đó, qPCTR-Y8-1/qRSR-Y8 giảithích được 11.90% biến thiên kiểu hình tillering và 7.88% khả năng ratoon. Hơnnữa, 25 gen ứng cử viên cũng được người ta xác định tại quãng chứa 4 QTLs mụctiêu và là 4 QTLs chủ lực: qPCTR-Y8-1,qPCTR-Y8-2, qRSR-R51  qRSR-Y43-2,chúng giải thích được 11.73-25.70% biến thiên kiểu hình. Những gen ấy liên quanchặt đến khả năng tillering, bao gồm 8 TFs (transcription factors), và 15 TFsliên quan chặt với khả năng ratooning, trong đó, có 5 TFs mục tiêu. Những vàgen đích có thể là những kết quả tham chiếu hữu ích giúp nhà chọn giống cảitiến tính trạng đẻ chồi thân và khả năng ratooning của giống mía đường.

 

 
Tin tức khác
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÀNH DÀNH (Gardenia jasminoides Ellis)
Khám phá gen mới hỗ trợ chọn tạo giống cây trồng thích ứng khí hậu
Giải mã di truyền tính kháng tuyến trùng rễ đậu nành
Locus pNL3.1 và tính chống chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn nẩy mầm
Tổng quan: phân tử miRNA và lncRNA của hệ gen cây cà chua
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 26
Tổng số lượt truy cập: 2902126
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn