CNSH Nông nghiệp
Định tính họ gen PP2C của đậu phụng ( Arachis hypogaea L.), xác định gen ứng cử viên khi cây phản ứng với stress mặn
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 14/05/2023):

 

Protein phosphatase 2C (PP2C) có vai trò quan trọng trong thựcvật khi cây phản ứng với stress mặn bởi ảnh hưởng đến các tiến trình biếndưỡng, các mức độ hormone, các yếu tố tăng trưởng, etc. Thành viên của họ PP2Cđã được người ta phân lập trong nhiều loài thực vật. Tuy nhiên, chúng rất hiếmcó báo cáo khoa học đối với cây đậu phụng. Kết quả nghiên cứu này cho thấy 178gen PP2C được xác định trong cây đậu phụng, chúng phân bố không đềutrên 20 nhiễm sắc thể, với tự tái bản đoạn phân tử trong 78 cặp gen. Họ proteinAhPP2Cs có thể được chia ra thành 10 clades (A-J) theo kết quả phân tích ditruyền huyết thống. Gen AhPP2Cs trảinghiệm qua hiện tượng “segmental duplications” (tự tái bản các đoạn phân tử),có áp lực chọn lọc mạnh mẽ để sàng lọc. Người ta ghi nhận 22 miRNAs của 14 họkhác nhau, phản ánh 57 gen đích AhPP2C. Cấutrúc các gen được phân tích cùng với những motifs – chúng biểu hiện PP2Cs cótrong subclades AI và AII, tất cả có cấu trúc và chức năng tương đồng. Những vịtrí phosphoryl hóa của AhPP2C45/59/134/150/35/121 đượcdự đoán trong motifs 2 và 4, mà motifs ấy định vị trong vị trí xúc tác tại đầugốc C. Tác giả khám phá nhiều MYB binding factors và các nguyên tốt phản ứngABA tại vùng promoter của 6 gen (AhPP2C45/59/134/150/35/121) theophương pháp phân tích “cis-elementsanalysis”. Kết quả phân tích GO và độ phong phú của KEGG xác định các gen AhPP2C-A trongtiến trình gắn protein với nhau, tiến trình truyền tín hiệu, tiến trình cảibiên protein khi phản ứng với stress phi sinh học. Trên cơ sở kết quả chạy“RNA-Seq data” của 22 mô đậu phụng, clade A AhPP2Cs biểuhiện mức độ chuyên biệt của mô rất đa dạng, theo đó, AhPP2C35 và AhPP2C121 đặcbiệt biểu hiện trong hạt, trong khi AhPP2C45/59/134/150 biểuhiện trong lá và rễ. Kết quả qRT-PCR chỉ ra rằng AhPP2C45 và AhPP2C134 đượcđiều tiết trong biểu hiện gen theo kiểu “up” khi cây phản ứng với stress mặn.Kết quả còn cho thấy AhPP2C45 và AhPP2C134 cóthể là những PP2Cs ứng cử viên đối với tính trạng chống chịu mặn. Kết quảcung cấp luận điểm mới về họ gen PP2C củađậu phụng và chỉ ra rằng PP2Cs cótiềm năng giúp cây phản ứng với stress mặn, mà bây giờ có thể chúng ta áp dụngtrong chương trình lai tạo giống đậu phụng cao sản chống chịu mặn.

 

 
Tin tức khác
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÀNH DÀNH (Gardenia jasminoides Ellis)
Khám phá gen mới hỗ trợ chọn tạo giống cây trồng thích ứng khí hậu
Giải mã di truyền tính kháng tuyến trùng rễ đậu nành
Locus pNL3.1 và tính chống chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn nẩy mầm
Tổng quan: phân tử miRNA và lncRNA của hệ gen cây cà chua
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 20
Tổng số lượt truy cập: 2902108
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn