CNSH Nông nghiệp
QTLs điều khiển tính trạng hạt cà chua
(link.springer.com - 14/05/2023):

 

Hạt rất cần đề làm giống cho vụ sau, duy trì thông tin ditruyền. Khả năng nẩy mầm của hạt và sự phát triển cây non khỏe mạnh tùy thuộcvào phẩm chất hạt cộng với yếu tố môi trường ví dụ như dinh dưỡng. Cà chua (Solanum lycopersicum)và nhiều loài cây khác được người ta quan tâm nhiều đến phẩm chất hạt và đặcđiểm của phát triển cây non, bởi biến dị di truyền cũng như môi trường dinhdưỡng của cây mẹ ở đó, hạt giống được phát triển và chín sinh lý. Đóng góp củadi truyền biến thiên khác lớn đối với phẩm chất hạt và phẩm chất cây non gắnvới đáp ứng của môi trường. Tất cả có thể được dự đoán ở mức độ transcriptomecủa hạt khô thông qua các loci được lập bản đồ trên genome mà những loci ấy ảnhhưởng đền biểu hiện gen (biểu hiện QTLs) phản ánh môi trường cây mẹ sinh sống.Theo kết quả nghiên cứu, người ta áp dụng kỹ thuật “RNA-sequencing” để thiết kếmột bản đồ di truyền kiểu “linkage map”, xác định biểu hiện gen của hạt thuộcquần thể con lai cận giao tái tổ hợp (RIL: recombinant inbred line) dẫn xuất từtổ hợp lai giữa S.lycopersicum (cv. Moneymaker) x S. pimpinellifolium (G1.1554).Hạt chín cây trong những nghiệm thức khác nhau về dinh dưỡng, i.e., nghiệm thứclân cao hoặc nghiệm thức đạm thấp. Chỉ thị phân tử SNPs (single-nucleotidepolymorphisms) được sử dụng phục vụ bản đồ di truyền này. Nền tảng di truyềnmang tính chất thích ứng (genetic landscape of plasticity) trong nội dung điềutiết biểu hiện gen (gene regulation) tính trạng hạt khô, bị ảnh hưởng bởi mộitrường dinh dưỡng cây mẹ (maternal nutrient environment). Thông tin tổng hợplại về biến dị di truyền đáp ứng với môi trường có thể góp phần giúp chúng tahiểu rõ hơn trong chương trình cải tiến giống thích ứng với điều kiện ngoạicảnh.

 
Tin tức khác
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÀNH DÀNH (Gardenia jasminoides Ellis)
Khám phá gen mới hỗ trợ chọn tạo giống cây trồng thích ứng khí hậu
Giải mã di truyền tính kháng tuyến trùng rễ đậu nành
Locus pNL3.1 và tính chống chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn nẩy mầm
Tổng quan: phân tử miRNA và lncRNA của hệ gen cây cà chua
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 36
Tổng số lượt truy cập: 2902169
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn