CNSH Nông nghiệp
Định tính một “polysaccharide monooxygenase” độc nhất của Magnaporthe oryzae
(pnas.org - 14/05/2023):

 

Bệnh đạo ôn lúa trải rộng trên toàn thế giới. Nấm bệnh xâm nhậpcào cây lúa, nấm Magnaporthe oryzae tiết ra men polysaccharide monooxygenase (MoPMO9A). Ởđây, tác giả chứng minh rằng MoPMO9Arất tích cực đối với hiện diện của (1→3, 1→4)-β-glucans ở thành tế bào, thủyphân vị trí C4 của cầu nối glycosidic và sử dụng oxygen hoặc hydrogen peroxidelàm “cosubstrate”. Men PMO này có một domain thứ cấp chưa rõ chức năng; nó đượcbảo tồn rất cao trong subset của hệ men PMOs và rất cần thiết cho hoạt động củaPMO. Thêm vào đó, sự mất đọn trong phân tử MoPMO9Adẫn đến kết quả làm giảm sự phát sinh bệnh trong cây lúa. Tóm lại, công trìnhnày cung cấp cho chúng ta luận điểm mới về sinh hóa của MoPMO9Avà kiến trúc domain của PMOs, hỗ trợ nhiệm vụ phân giải polysaccharide tronggiai đoạn nấm xâm nhiễm vào cây lúa.

 

Bệnh đạo ôn lúa do nấm Magnaporthe oryzae gâyra, làm thiệt hại rất lớn đến sản lượng lúa trên nhiều vùng trồng. Khi xâmnhiễm, sự biểu hiện của polysaccharide monooxygenase (MoPMO9A)giả định tăng lên đáng kể. MoPMO9Abao gồm một domain có tính chất xúc tác hoạt động trên cellulose và một domain“carbohydrate-binding” kết gắn với chitin. Một hệ thống tập họp tr2nh tự tươngđồng của MoPMO9A họ AA9 cho thấy rằng 220 trình tự của 223 số trình tựtrong MoPMO9A bao gồm những trình tự có tính chất là đọan phân tử bảothủ nhất, vùng này chưa ược  giải thích di truyền (unannotated region)chưa xác định chức năng. Biểu hiện gen và độ thuần  khiết chiều dài tổngcộng của phân tử được thức hiện trên hai phân tử cụt MoPMO9A(truncations), một bao gồm domain có tính chất xúc tác (catalytic domain) vàmột domain không rõ chức năng (DUF), một chỉ có domain xúc tác mà thôi. Tráivới AA9 polysaccharide monooxygenases (PMOs), phân tử MoPMO9Akhông hoạt động trên cellulose nhưng thể hiện hoạt tính trên (1→3,1→4)-β-D-glucans (MBG) trộn giữa các loài mễ cốc. Bên cạnh đó, domain không rõchức năng DUF được yêu cầu hoạt động. MoPMO9Abiểu hiện hoạt tính với “C4 oxidation” của đại phân tử polysaccharide và có thểsử dụng oxygen hoặc hydrogen peroxide như một “cosubstrate” (đồng cơ chất).Người ta định tính được “3-dimensional fold” (gấp cuộn 3 chiều) của những PMOskhác. Phân tử DUF này được dự đoán là hình thành nên cấu trúc xoắn cuộn“coiled-coil” với 6 cysteines được bảo thủ tuyệt đối hoạt động như một “zipper”giữa hai “α-helices”.  Cơ chất MoPMO9Acó tính chuyên biệt và kiến trúc domain khác với AA9 PMOs. Kết quả bao gồm phântích “gene ontology”, hỗ trợ vai trò MoPMO9Atrong dự phân giải MBG khi nấm xâm nhiễm vào cây lúa. Sự mất đoạn của MoPMO9Adẫn đến kết quả phát sinh bệnh cũng giảm.

 

 
Tin tức khác
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÀNH DÀNH (Gardenia jasminoides Ellis)
Khám phá gen mới hỗ trợ chọn tạo giống cây trồng thích ứng khí hậu
Giải mã di truyền tính kháng tuyến trùng rễ đậu nành
Locus pNL3.1 và tính chống chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn nẩy mầm
Tổng quan: phân tử miRNA và lncRNA của hệ gen cây cà chua
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 37
Tổng số lượt truy cập: 2902170
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn