CNSH Nông nghiệp
Gen Bph14 của giống lúa Rathu Heenati điều khiển tính kháng rầy nâu thông qua kỹ thuật QTL-seq
(link.springer.com - 14/05/2023):

 

Một QTL gắn liền với tính kháng rầy nâu (BPH) ở giai đoạn mạđược người ta phân lập trên nhiễm sắc thể 3. Gen chức năng Bph14 củagiống lúa Rathu Heenati gắn liền với tính kháng BPH ở giai đoạn mạ được côngbố.

Rấy nâu (Nilaparvata lugens Stål) là sâu hại quantrọng bậc nhất ở nhiều quốc gia trồng lúa châu Á. Nhiều gen kháng BPH đã vàđang được xác định từ trước cho đến nay. Tuy nhiên, có rất ít báo cáo ghi nhậngen chuyên tính đối với tính kháng BPH ở giai đoạn đầu của cây mạ, giai đoạncực trọng trong kỹ thuật canh tác lúa sạ thẳng. Theo kết quả nghiên cứu này,người ta tiến hành phân tích QTL-seq vớihai quần thể trồng dồn (20 dòng F2 trong mỗibulk) của quần thể F2  bao gồm 300 cá thể dẫnxuất từ tổ hợp lai Rathu Heenati (RH) × HCS-1 nhằm xác định QTL/gen đích gắnliền với tính kháng BPH ở giai đoạn mạ non. Một QTL quan trọng được xác địnhtrên nhiễm sắc thể 3 và gen đích Bph14 đượcphân lập như gen ứng cử viên đầy tiềm năng trên cơ sở biệu gen khác nhau vàbiến dị của trình tự DNA khi so sánh với với bố mẹ. Tất cả cây lúa kháng dượctrồng dồn (resistant bulks) đều có gen chức năng Bph14 từnguồn giống RH và tất cả cây lúa trong “susceptible bulk”, giống lúa HCS-1 đềucó một mất đoạn khá lớn (2703 bp) tại gen đích Bph14. Genchức năng Bph14 của giống lúa RH rất quan trọng quyết định tính kháng rầynâu ở giai đoạn mạ non; nó có thể được sử dụng nối kết với các gen kháng BPHkhác trong chương trình cải tiến giống lúa cao sản kháng rầy ở giai đoạn mạ vàgiai đoạn lúa về sau.

 

 
Tin tức khác
NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY DÀNH DÀNH (Gardenia jasminoides Ellis)
Khám phá gen mới hỗ trợ chọn tạo giống cây trồng thích ứng khí hậu
Giải mã di truyền tính kháng tuyến trùng rễ đậu nành
Locus pNL3.1 và tính chống chịu mặn của cây lúa ở giai đoạn nẩy mầm
Tổng quan: phân tử miRNA và lncRNA của hệ gen cây cà chua
Thông báo
Thông báo đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong khuôn khổ của Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030”
Thông báo Đề xuất các nhiệm vụ khoa học công nghệ ứng dụng công nghệ sinh học
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Văn bản mới
Ngày 7/2/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định sơ 435/QĐ-BNN-TCCB về việc Kiện toàn...
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Quyết định Kiện toàn Bân điều hành Đề án Phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030...
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 37
Tổng số lượt truy cập: 2902171
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn