Tin hoạt động của văn phòng CNSH
PHÒNG GIÁM ĐỊNH SINH VẬT VÀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN
(VP_CNSH - 03/02/2018):

Phòng thí nghiệm “Giám định sinh vật và sản phẩm biến đổi gen” thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam được xây dựng từ dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu, giám định, khảo nghiệm đánh giá, quản lý rủi ro cây trồng biến đổi gen và sản phẩm của chúng đối với môi trường và đa dạng sinh học” đến nay đã hoàn tất và đi vào hoạt động tốt. Hoạt động thử nghiệm: Phân tích định tính, định lượng sinh vật và sản phẩm có nguồn gốc từ Sinh vật biến đổi gen (GMO) trên các loại thực phẩm, nông sản và thức ăn chăn nuôi…. Bộ Khoa học và Công nghệ đã đánh giá công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025:2005, cấp mã số VILAS 926. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đánh giá và chỉ định phòng “Giám định sinh vật và sản phẩm biến đổi gen” là phòng thí nghiệm ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, lĩnh vực thực phẩm và thức ăn chăn nuôi,mã số LAS – NN34 theo Quyết định số 39/QĐ-QLCL ngày 18/1/2018. Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 2020/TĐC - HCHQ ngày 17 tháng 8 năm 2017 đối với tổng hợp đa ngành lĩnh vực Sinh học đối với các sản phẩm biến đổi gen (GMO).

Địa chỉ: Km 2, Đường Phạm Văn Đồng –Bắc Từ Liêm – Hà Nội.  Website:  www.agi.gov.vn

ĐT: 0988397816       Fax: 84-24 37543196     Email: cucchi04@gmail.com

 

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng “Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen”được quy định trong Quyết định số1486/QĐ-BNN-TCCB ngày 04/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc thành lập Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen trực thuộc Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chức năng:

      Phòng Giám địnhSinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen có chức năng Giám định, đánh giá, nghiên cứu phát triển phương pháp, quy trình về sinh vật và sản phẩm biến đổi gen

Nhiệm vụ:

    Giám định, kiểm nghiệm, đánh giá sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo quy định của pháp luật.

    Nghiên cứu pháttriển phương pháp xác định sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biếnđổi gen.

    Thực hiện tư vấn,dịch vụ phân tích, đánh giá về sinh vật và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen phù hợp với năng lực chuyên môn của Phòng và sử dụng có hiệu quả trang thiết bị đã được đầu tư theo quy định pháp luật.

    Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tập huấn, đào tạo, hợp tác quốc tế về đánh giá sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen theo quy định.

    Quản lý nhân sự, trang thiết bị, con dấu và nguồn lực khác được giao theo quy định pháp luật.

    Thực hiện nhiệm vụ khác do Viện trưởng Viện Di truyền Nông nghiệp, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao.

Chính sách chất lượng: Ban Lãnh đạo Viện Di truyền Nông nghiệp, Phòng Giám định Sinh vật và Sản phẩm Biến đổi gen cam kết:


“CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÂN TÍCH SINH VẬT VÀ SẢN PHẨM BIẾN ĐỔI GEN CHÍNH XÁC, KHÁCH QUAN VÀ KỊP THỜI, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG”

Để thực hiện phương châm này, chúng tôi cam kết luôn:

- Xây dựng, thực hiện,duy trì và cải tiến liên tục HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC17025:2005. 

-  Không ngừng đổimới và tự hoàn thiện nhằm mang đến niềm tin, sự hài lòng cho quý khách hàng.

-  Hướng đến triếtlý: Chuyên nghiệp, không ngừng cải tiến và hướng đến nhu cầu, mong đợi từ phíakhách hàng.

- Đảm bảo Chính Sách Chất Lượng, Mục Tiêu Chất Lượng được tất cả nhân viên thấu hiểu, được định kỳ xem xét và điều chỉnh, cải tiến để phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Các chỉ tiêu phân tíchsinh vật và sản phẩm biến đổi gen:

1.    Phân tích sinh vật và sản phẩm biến đổi gen bằng promoter CaMV35S sử dụng Realtime PCR.

2.    Phân tích sinh vật và sản phẩm biến đổi gen bằng T-nos sử dụng Realtime PCR.

3.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô GA21 bằng Realtime PCR.

4.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô NK603 bằng Realtime PCR

5.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô MON89034 bằng Realtime PCR.

6.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô Bt11 bằng Realtime PCR.

7.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện ngô MIR162 bằng Realtime PCR.

8.    Phát hiện biến đổi gen sự kiện đậu tương MON89788 bằng Realtime PCR.

9.   Phát hiện biến đổi gensự kiện đậu tương MON87701 bằng Realtime PCR.

10.   Phát hiện biến đổi gen sự kiện đậu tương GTS 40-3-2 bằng Realtime PCR.

 
Tin tức khác
Vắc-xin ung thư thử nghiệm loại bỏ các khối u trên chuột
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 112
Tổng số lượt truy cập: 810728
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn