CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính chống chịu mặn từ lúa hoang Oryza longistaminata
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 19/10/2022):

 

Stress mặn là một trong những đối tượng gây thiệt hại nặng chosản lượng lúa; độ mặn gia tăng cực trọng làm đe dọa sản xuất lúa trên toàn thếgiới. Theo nghiên cứu này, một quần thể con lai hồi giao (BIL) dẫn xuất từ cặplai giữa giống 9311 và mẫu lúa hoang Oryzalongistaminata được tạo ra để xác định các loci di truyền tiềmnăng từ lúa hoang O. longistaminata đốivới chống chịu mặn. Có 27 QTLs liên quan đến tính trạng chống chịu mặn được xácđịnh trong 140 dòng con lai BILs, và có 17 QTLs hình thành nên bảy “QTLclusters” trên các nhiễm sắc thể khác nhau, trong số đó, có 18 QTLs dẫn xuất từlúa hoang O. longistaminata,và một QTL có thang điểm tổn thương mặn (SIS: salt injury score), hàm lượngnước trong cây mạ (WCS) ở nghiệm thức xử lý mặn, và hàm lượng nước tương đốitrong cây mạ (RWCS) được tái phát hiện, định vị cùng vị trí trên nhiễm sắc thể2, và một cytochrome P450 86B1 (MH02t0466900) được đề nghị là một gen ứng cửviên tiềm năng có tính chống chịu mặn trên cơ sở phân tích chuỗi trình tự DNAvà phân tích đổ biểu hiện của gen. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở cho chương trìnhcải tiến giống lúa trong tương lai, chống chịu mặn thông qua chiến lược“molecular breeding”.

 

 
Tin tức khác
OsMADS27 làm tăng cường tính chống chịu mặn của cây lúa
Gen ACS7 và tính trạng tăng trưởng của rễ cây dưa hấu
Gen Tricoderma chống lại bệnh khô vằn ở lúa
Gen Pac1 được tích hợp vào cây mía để thúc đẩy sức đề kháng chống lại SCSMV
Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra cách mới để nâng cao năng suất lúa mì
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 29
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn