CNSH Nông nghiệp
OsMADS27 làm tăng cường tính chống chịu mặn của cây lúa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 19/10/2022):

 

Stress mặn là một trở ngại rất lớn đến tăng trưởng và năng suấtcây trồng. Phân nitrogen (N) được biết là có khả năng làm nhẹ bớt stress mặn.Tuy nhiên, các cơ chế phân tử vẫn chưa được biết rõ ràng. Người ta minh chứngrằng tính chống chịu mặn có lệ thuộc vảo nitrate được thao tác qua trunggian OsMADS27 trongcây lúa. Sự biểu hiện của protein OsMADS27 đặcbiệt được kích hoạt bởi nitrate. Biểu hiện độ nhạy cảm với mặn của OsMADS27 cònmang tính chất lệ thuộc vào nitrate (nitrate-dependent). Những đột biếnknockdown OsMADS27 tạora dòng lúa nhiễm mặn hơn là cây nguyên thủy (WT: wild type), trong khi đó,dòng lúa có sự biểu hiện mạnh mẽ OsMADS27 tỏra chống chịu tốt. Phân tích transcriptomic cho thấy OsMADS27 điềutiết theo kiểu “up” cùng với một số gen được biết trước đây có phản ứng vớistress có trong hiện tượng sinh lý “ion homeostasis” (bảo hòa ion) và“antioxidation” (kháng ô xi hóa). Người ta chứng minh rằng OsMADS27 trựctiếp gắn với những promoters của gen OsHKT1.1  OsSPL7 đểđiều tiết sự biểu hiện của nó. Đáng chú ý là, tính chống chịu mặn bởi OsMADS27có tính chất lệ thuộc vào nitrate và tương quan thuận với hàm lượng nitrate.Kết quả cho thấy vai trò của OsMADS27 đápứng với nitrate và những gen đích của nó ở downstream biểu hiện chống chịu mặn,đó chính là cơ chế phân tử của tính trạng chống chịu mặn được tăng cường nhờphân nitrogen trong sản xuất lúa. Hơn nữa, sự biểu hiện mạnh mẽ gen OsMADS27 làmtăng năng suất lúa trong nghiệm thức xử lý stress mặn có bón phân nitrate đầyđủ. Kết quả gợi ra rằng OsMADS27 làmột gen ứng cử viên rất triển vọng để cải tiến tính chống chịu mặn của cây lúa.

 

 
Tin tức khác
Di truyền tính chống chịu mặn từ lúa hoang Oryza longistaminata
Gen ACS7 và tính trạng tăng trưởng của rễ cây dưa hấu
Gen Tricoderma chống lại bệnh khô vằn ở lúa
Gen Pac1 được tích hợp vào cây mía để thúc đẩy sức đề kháng chống lại SCSMV
Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra cách mới để nâng cao năng suất lúa mì
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 30
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn