CNSH Nông nghiệp
Gen ACS7 và tính trạng tăng trưởng của rễ cây dưa hấu
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 19/10/2022):

 

Tìm kiếm nguồn gen trong quần thể con lai giữa C. lanatus × C. amarus ngườita tìm ra một gen, ACS7, liên quanvới tính trạng kéo dài rễ sơ cấp của cây dưa hấu.

Dưa hấu là loài cây trồng có tính chất “xerophytic” được địnhtính bởi rễ sơ cấp rất dài và hệ thống rễ đâm nhánh ngánh cực khỏe. Do vậy, dưahấu được sử dụng như một mô hình cực tốt để nghiên cứu sự kéo dài của rễ và sựphát triển rễ thực vật. Tuy nhiên, cơ chế di truyền này về sự kéo dài rễ sơ cấptrong cây dưa hấu chưa được biết rõ. Thông qua phân tích BSA (bulk segregantanalysis) người ta phân lập ra được một locus di truyền, qPRL.Chr03,điều khiển tính trạng PRL (primaryroot length: chiều dài rễ sơ cấp) sử dụng hai loài watermelon khác nhau (Citrullus lanatus và Citrullus amarus)ma chúng rất khác biệt nhau về kiến trúc bộ rễ. Kết quả “Fine mapping” chothấy xaa-Pro dipeptidase và 1-aminocyclopropane-1-carboxylatesynthase 7 (ACS7) là hairegulators ứng cử viên  của tăng trưởng rễ sơ cấp. Biến thiên alen trongvùng đích của193 mẫu giống dưa hấu khảo sát cho thấy rằng: những alen điềukhiển rễ dài ra có thể chỉ xuất hiện trong loài C. amarus. Khá thúvị là, biến thiên trong PRL của mẫu giống dưa hấu thuộc loài C. amarus gắnvới một SNP (nonsynonymous single nucleotide polymorphism variant) trong vùngchứa gen ACS7 . Biểu hiệngen ACS7 và hàmlượng ethylene của đỉnh rễ sơ cấp cho thấy rằng ethylene là một regulator cótính chất negative trong sự kéo dài rễ dưa hấu, được trợ giúp bởi 1-aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC, tiềnchất của ethylene) hoặc 2-aminoethoxyvinylglycine (AVG,ức chế ACS). Để cónhững hiểu biết tốt nhất, người ta cung cấp thêm kết quả mô tả lần đầu tiên vềcơ sở di truyền của tính trạng rễ kéo dài của cây dưa hấu. Những markers đượctìm thấy liên quan chặt với gen ACS7 sẽgiúp cho nhà chọn giống thực hiện thành công chiến lược chọn giống nhờ chỉ thịphân tử (MAS) đối với tính trạng PRL nhằm cải tiến hiệu quả sử dụng nước vàdưỡng chất của cây dưa hấu.

 

 

 
Tin tức khác
OsMADS27 làm tăng cường tính chống chịu mặn của cây lúa
Di truyền tính chống chịu mặn từ lúa hoang Oryza longistaminata
Gen Tricoderma chống lại bệnh khô vằn ở lúa
Gen Pac1 được tích hợp vào cây mía để thúc đẩy sức đề kháng chống lại SCSMV
Nhóm các nhà khoa học Trung Quốc tìm ra cách mới để nâng cao năng suất lúa mì
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 30
Tổng số lượt truy cập: 2871232
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn