CNSH Nông nghiệp
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH ĐỐI KHÁNG VỚI NẤM Fusarium oxysporum GÂY BỆNH TRÊN CHUỐI CỦA CHỦNG XẠ KHUẨN Streptomyces sp. VNUA27
(tapchi.vnua.edu.vn - 15/09/2022):

Bệnh héo vàng chuối do nấm Fusarium oxyspoumf. sp. cubense (Foc) gây thiệt hại nặng nề nhất đối với chuối. Đặc biệt, chủngFoc TR4 có thể lây nhiễm hầu hết các giống chuối. So với các biện pháp truyềnthống, biện pháp sinh học sử dụng vi sinh vật trong phòng trừ bệnh được coi làbiện pháp chiến lược. Trong nghiên cứu này, chủng xạ khuẩn VNUA27 được phân lập,đánh giá khả năng đối kháng với nấm Foc TR4. Đánh giá ảnh hưởng của dịch nuôi cấychủng xạ khuẩn VNUA27 đến sự phát triển của hệ sợi và nảy mầm của bào tử nấmFoc TR4. Trên cơ sở nghiên cứu các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa vàphân tích vùng trình tự 16S rARN chủng xạ khuẩn VNUA27 đã được xác định làStreptomyces diastatochromogenes VNUA27. Kết quả nghiên cứu cho thấy, chủng xạkhuẩn VNUA27 đối kháng mạnh với nấm Foc TR4 (54,78% . Sợi nấm Foc TR4 sau khiđược xử lý bằng dịch nuôi của chủng VNUA27 bị co lại và biến dạng. Các mẫu bàotử của nấm Foc TR4 được xử lý bằng dịch nuôi của chủng xạ khuẩn VNUA27 cho thấymột tỉ lệ lớn bào tử không nảy mầm (ức chế 82,42%). Đặc biệt, nghiên cứu này đãphát hiện ra gen chức năng KSa tham gia vào quátrình sinh tổng hợp các chất chuyển hóa thứ cấp của chủng VNUA27. Kết quảnghiên cứu cho thấy, chủng xạ khuẩn VNUA27 là chủng tiềm năng giúp phòng trừ nấmFoc TR4 đạt hiệu quả cao bằng biện pháp sinh học

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 29
Tổng số lượt truy cập: 2850316
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn