CNSH Nông nghiệp
OsASR6 tăng cường tính chống chịu mặn của cây lúa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - 15/09/2022):

Độ mặn cao làm ảnh hưởng cực trọng đến tăngtrường và năng suất cây lúa. Abscisic acid, stress, và protein kích hoạt lúachín (ARS: ripening-induced) có vai trò quan trọng trong phản ứng với nhiềuloại hình stress phi sinh học. Trong nghiên cứu này, người ta phân lập được mộtgen mới có tên là salt-induced ASR gene. Nóđược viết tắt là OsASR6. Nóđược định tính về chức năng trong nghiệm thức xử lý chống chịu mặn. Các mức độphân tử transcript của gen OsASR6 cho thấynó điều tiết phiên mã theo kiểu “up” trong nghiệm thức xử lý stress mặn, H2O2 và abscisicacid (ABA). Định vị protein OsASR6 trongnhân và trong tế bào chất được tiến hành. Trong khi đó, xét nghiệm hoạt độngchuyển vị có tính chất transactivation trongnấm men (yeast) chứng minh rằng: nó không có khả năng tự vận động(self-activation ability). Bên cạnh đó, người ta thấy cây lúa transgenic biểuhiện mạnh mẽ gen OsASR6, cây lúa ấy chống chịumặn được tăng cường, Cây lúa ấy còn chống chịu được “oxidative stress”. Đó làkết quả của sự suy giảm H2O2, malondialdehyde (MDA), Na/K và “relativeelectrolyte leakage”. Trái lại, cây lúa transgenic OsASR6 RNAi biểuhiện kết quả hoàn toàn trái ngược. Hàm lượng ABA cao hơn, được đo lường trongcác dòng lúa biểu hiện mạnh mẽ gen OsASR6 so vớicây đối chứng. Hơn nữa, protein OsNCED1, một enzymechủ chốt của sinh tổng hợp ABA, đã được người ta tìm thấy có tương tác vớiprotein OsASR6.

Kết luận: nghiên cứu này chỉ ra rằng OsASR6 đóng vai trò khởi nguyên là mộtprotein có chức năng, làm tăng cường tính chống chịu stress mặn, sản phẩm đặctrưng của gen ứng cử viên, để người ta thao tác trong kỹ thuật di truyền, tạora dòng lúa kháng mặn mới.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 30
Tổng số lượt truy cập: 2850317
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn