CNSH Nông nghiệp
OsMPL423 giúp cây lúa chống chịu mặn và khô hạn
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - 15/09/2022):

Lúa (Oryza sativa L.)là một trong những loài cây lương thực chủ lực cho sự sống của loài người, năngsuất lúa thường bị hạn chế bởi stress phi sinh học. Khô hạn và đất nhiễm mặn làstress phi sinh học gây thiệt hại đáng kể bậc nhất đối với nông nghiệp hôm nay.Tầm quan trọng của abscisic acid (ABA) trong sự tăng trưởng của cây và các phảnứng với stress phi sinh học được ghi nhận, người ta thấy rất cần phải xác địnhnhững gen mới gắn liền với sự truyền tín hiệu ABA. Các tác giả bài này sàng lọcgen nhạy cảm với khô hạn, có 158 gốc amino acid từ thư viện transcriptome câylúa  khi phơi nhiễm trong nghiệm thức khô hạn, người ta thấy các nguyêntố cis liên quan đến ABA và rất nhiều nguyên tố cis liên quan đến stress khô hạn trong trình tựpromoter của nó. Kết quả chạy real-time PCR chothấy OsMLP423 bị kích hoạt rất mạnh mẽ bởi stress khôhạn và stress mặn. Phân tích kiểu hình theo tính trạng sinh lý và tính trạngsinh hóa của cây lúa transgenic khẳng định rằng sự biểu hiện mạnh mẽ củagen OsMLP423 làm tăng cường tính chống chịu đốivới khô hạn và mặn của cây lúa. Sự biểu hiện của gen OsMLP423 dung hợp với GFP protein chỉ rarằng OsMLP423 định vị trên cả hệ thống màng tế bào vàtrong nhân tế bào. So sánh với cây nguyên thủy (wild type: WT), gen OsMLP423 biểu hiện mạnh mẽ, tăng tính nhạy cảm củacây đối với ABA. Kết quả phân tích sinh lý cho thấy sự biểu hiện mạnh mẽcủa OsMLP423 có thể điều tiết được hiệu quả mất nướcvà sự biểu hiện gen đáp ứng với ABA của cây lúa, dưới điều kiện stress khô hạnvà stress mặn. Nó làm giảm sự tổn thương của màng tế bào và tích lũy ROS(reactive oxygen species). Kết quả này cho thấy OsMLP423 làmột phân tử regulator tích cực để chống chịu khô hạn và mặn của cây lúa, kiểmsoát tính chống chịu của cây lúa đối với stress phi sinh học thông qua conđường tín hiệu lệ thuộc vào ABA. Do vậy, nghiên cứu cung cấp một luậnđiểm  mới về cơ chế sinh lý và cơ chế phân tử của truyền tín hiệu ABA vớigen OsMLP423 góp phần giúp cây lúa chống chịu được khôhạn và mặn.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 31
Tổng số lượt truy cập: 2850319
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn