CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt và sọc rỉ sắt trên lá cây lúa mì
(frontiersin.org - 15/09/2022):

 

Bệnh rỉ sắt trên lá (leaf rust) và bệnh sọc rỉ sắt (stripe rust)rất quan trọng trong canh tác lúa mì trên toàn thế giới, làm thất thoát sảnlượng lớn nếu trồng giống nhiễm bệnh. Giống lúa mì kháng bệnh cho phép quản lýbệnh hại dài hạn và làm giảm việc sử dụng thuốc trừ nấm khá nguy hiểm đối vớisức khỏe con người và môi trường. Giống lúa mì bản địa là nguồn vật liệu giátrị để dò tìm các gen kháng mới, phản ứng với stress sinh học và phi sinh học.Giống bản địa của Afghanistan có tên là “KU3067”biểu hiện kiểu hình IT cao (IT: infection type) ở giai đoạn mạ đối với “leafrust" và kiểu hình IT thấp đối với “stripe rust”. Tuy nhiên, nó biểu hiệntính kháng trên đồng ruộng khá cao đối với cả hai bệnh rỉ sắt nói trên qua cácmùa vụ, kháng lại tất cả các mẫu phân lập của nấm gây rỉ sắt tại Mexico. Nghiêncứu tập trung xác định các loci điều khiển tính kháng bệnh ở giai đoạn mạ đốivới “stripe rust”, và những loci điều khiển tính kháng bệnh ở giai đoạn câytrưởng thành đối với “leaf rust” (APR:adult plant resistance) tất cả các nòi nấm Mexican (races) gây bệnh leaf rustvà stripe rust. Quần thể BIL (backcrossed inbred line) được tạo ra đến thế hệBC1F5 dẫn xuất từcặp lai KU3067 (kháng) x Apav (triple rust susceptible) để nghiên cứu di truyềntính kháng và bản đồ QTL. Quần thể con lai và bố mẹ được phân tích kiểu genbằng phương pháp Diversity Arrays Technology-genotyping-by-sequencing (DArT-Seq) vàđược phân tích kiểu hình bằng phương pháp lây nghiễm ngoài đồng bệnh leaf rustvà stripe rust ở giai đoạn mạ và giai đoạn trưởng thành, qua nhiều vụ lúa mì,tại Mexico với nguồn pathotypes tại chổ. Kết quả bản đồ di truyền phân lập đượcgen kháng ở tất cả giai đoạn đối với bệnh stripe rust, tạm thời ký hiệu làgen YrKU, trênnhiễm sắc thể 7BL. Tất cả có sáu QTL liên quan đến tính kháng APR đối với bệnhleaf rust trên nhiễm sắc thể 1AS, 2AL, 4DL, 6BL, 7AL, và 7BL. Có bốn QTL điềukhiển tính kháng  bệnh stripe rust trên nhiễm sắc thể 1BS, 2AL, 4DL, và 7BL.Trong các gen ấy, gen có đặc điểm đa tính trạng (pleiotropic gene) là Lr67/Yr46 trênnhiễm sắc thể 4DL với ảnh hưởng rất lớn. Đây là báo cáo đầu tiên về giống lúamì bản địa của Afghanistan về tính kháng các hai bệnh rỉ sắt (leaf and striperusts). Gen QLr.cim-7BL/YrKU biểuthị bản chất đa tính trạng (pleiotropic) kháng với cả hai bệnh rỉ sắt, giảithích được 7.5–17.2 % biến thiên kiểu hình của leaf rust và 12.6–19.3% biếnthiên kiểu hình với bệnh stripe rusts. Gen QYr.cim-1BS  QYr.cim-2AL đượcphát hiện trong tất cả môi trường có nguồn gen kháng “stripe rust” với PVE giảithích được 12.9–20.5 % và 5.4–12.5%, theo thứ tự. Gen QLr.cim-6BL dườngnhư là một gen mới. Những QTL này và những markers có liên quan liên kết rấtchặt chẽ với gen đích  sẽ vô cùng có ích cho tiến hành fine mapping và MAS (chọngiống nhờ chỉ thị phân tử) trong chương trình cải tiến giống lúa mì cao sảnkháng bền vững với bệnh rỉ sắt rất đa dạng.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 32
Tổng số lượt truy cập: 2850320
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn