CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium trên hạt bắp
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 15/09/2022):

Sàng lọc kiểu gen (GS) và sàng lọc kiểu hình(PS) có kết quả giống nhau trong cải tiến tính trạng kháng bệnh FER (Fusariumear rot) và quản lý độc tố trên hạt FUM (fumonisin contamination in maize).Phương pháp rẽ tiền hơn và nhanh hơn trong sàng lọc kiểu gen (genotypingmethods: GS) tỏ ra hiệu quả so với sàng lọc kiểu hình (PS).

Nấm Fusarium verticillioides rấtthường thấy trên ruộng bắp (Zea mays L.);pathogen này gây ra bệnh FER (Fusarium ear rot), sản sinh ra độc tố có tên gọilà mycotoxin fumonisin (FUM). Nghiên cứu này so sánh giữa phương pháp sàng lọckiểu hình (PS) với sàng lọc kiểu gen (GS) nhằm cải tiến được tính trạng khángbệnh FER và kháng độc tố FUM. Ba thế hệ giao phối kiểu intermating của kiểu gentái tục (recurrent GS) được tiến hành trong cùng thời gian và từ một quần thểchung như hai thế hệ kiểu hình tái tục “recurrent PS”. Các dòng cây bắp đượclấy mẫu từ mỗi chu kỳ PS và GS, mẫu được đánh giá tại 3 địa điểm ở bang NorthCarolina, năm 2020. Người ta quan sát phản ứng có tích chất tích lũy giống nhauđối với GS và PS, kết quả giảm khoảng 50% xét theo giá trị trung bình FER vàFUM so sánh với quần thể ban đầu. Chu kỳ thứ nhất của GS hiệu quả hơn chu kỳsau đó. PS và GS cả hai đều đạt được 70% hiệu quả chọn lọc (predicted totalgain) từ sàng lọc FER, nhưng chỉ đạt 26% hiệu quả chọn lọc từ sàng lọc FUM, kếtquả chỉ ra rằng hệ số di truyền của FUM có tính chất “overestimated”. Người tathấy 20% giảm trong biến thiên của chỉ thị phân tử di truyền (genetic marker)từ PS và 30% giảm từ GS. Thách thức lớn nhất của nhóm tác giả là không có khảnăng thu nhận nhanh chóng một tập họp dầy đặc và phù hợp của những “markergenotypes” thông quan các thế hệ của GS. Thực tiễn thao tác trên GS ở mức độnhỏ cá thể trong chương trình lai tạo giống sẽ yêu cầu những phương pháp sànglọc kiểu gen rẽ và nhanh hơn, chẳng hạn như những tiến bộ kỹ thuật sẽ là nhữngcơ hội để tối ưu hóa có ý nghĩa và giao phối theo những công thức phục vụ sànglọc GS trong tương lai bên cạnh cái mà người ta có thể tìm được trong kết quảnày.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 32
Tổng số lượt truy cập: 2850321
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn