CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính trạng phản ứng với auxin trong cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.)
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 15/09/2022):

Các yếu tố phản ứng với auxin ARFs (auxinresponse factors) có vai trò quan trọng trong tăng trưởng và phát triển củacây; tuy nhiên, nghiên cứu sự kiện này trong đậu phụng (Arachis hypogaea L.) vẫn còn thiếu. Ở đây, ngườita phân lập 63, 30, và 30 AhARF genes, từgiống đậu phụng dị tứ bội  và hai mẫu giống tổ tiên của chúng, lưỡng bộithể (Aduranensis và Aipaensis). Phân tíchcây gia hệ và cấu trúc gen đích cho thấy hầu hết các gen AhARFs có mức độ giống nhau rất cao so sánh với tổ tiêncủa chúng. Thực hiện phương pháp scanning toàn bộ hệ gen đối vớiARF-recognized cis-elements, người ta có được kếtquả “nguồn gen” đầy tiềm năng AhARFs (potentialtarget gene pool). Phân tích “genetic clusters” và “phân tích so sánh” cho thấyrằng: rất nhiều thành viên trong họ gen quan hệ rất chặt chẽ với tính trạngphát triển rễ đậu phụng. Hơn nữa, kết quả phân tích tương quan giữa hình tháirễ và mức độ biểu hiện của gen AhARFs trong 11giống đậu phụng trồng trọt cho thấy: các mức độ biểu hiện của AhARF14/26/45 tương quan thuận với chiều dài rễ, diện tíchlan rộng trên mặt đất của rễ, số lượng root tip, điều này cho thấy có một vaitrò điều tiết rất quan trọng của những gen này xét theo câu trúc rễ và giá trịáp dụng đầy tiềm năng trong chương trình cải tiến giống đậu phụng.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen kháng bệnh cháy bìa lá lúa xa13
APIP5 là yếu tố phiên mã của gen tự lập trình gây chết trong phản ứng với bệnh lúa
Kết quả phân tích metabolomic (biến dưỡng) bệnh đốm vằn cây lúa
Di truyền tính chống chịu lạnh của cây bắp
Di truyền tính trạng bệnh siêu vi của cây mía và ứng dụng trong chọn giống
Thông báo
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2023 thuộc "Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030"
Thông báo tuyển chọn các tổ chức cá nhân chủ trì nhiệm vụ KHCN thực hiện từ năm 2023 thuộc “Đề án Phát triển Công nghiệp sinh học ngành nông nghiệp đến năm 2030” (danh mục nhiệm vụ KHCN ban hành kèm theo QĐ 1780/BNN-KHCN ngày 20/5/2022)
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 42
Tổng số lượt truy cập: 2850301
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn