Tin trong nước
Nghiên cứu động học phóng thích của tinh dầu chanh từ hạt vi bọc bằng phương pháp ion-gel
(journal.hcmuaf.edu.vn - 18/11/2021):

Hạt Ca-Alginate vi bọc tinh dầu chanh bằngphương pháp ion-gel được thực hiện và sau đó ngâm trong dịch Chitosan để có hạtCa-AlginateChitosan. Nồng độ CaCl2 tăng làm giảm sự phóng thích tinh dầu chanh.Nồng độ alginate (2 - 3%) và nhiệt độ nước ngâm ảnh hưởng đến sự phóng thíchtinh dầu chanh (P < 0,05). Ở nhiệt độ càng cao, tốc độ phóng thích càng lớn.Độ phóng thích tinh dầu ở nhiệt độ 75oC cao hơn hai lần ở nhiệt độ 45oC. Ở nhiệtđộ 45oC, sự khác biệt tốc độ phóng thích giữa 3 nồng độ alginate 2%; 2,5% và 3%rõ ràng và có ý nghĩa thống kê (P < 0,05). Tuy nhiên, ở nhiệt độ 60oC và75oC, không có sự khác biệt về độ phóng thích giữa nồng độ alginate 2,5% và 3%(P > 0,05). Trong quá trình bảo quản hạt vi bọc trong môi trường CaCl2 1% ởnhiệt độ thường, sau thời gian 15 ngày đầu hệ Ca-Alginate-Chitosan phóng thíchchậm hơn hệ Ca-Alginate khoảng 3% nhưng không khác biệt giữa hai hệ sau 45ngày. Điều này cho thấy nếu kéo dài thời gian lâu thì liên kết Ca-Alginate chiếmưu thế so với liên kết Alginate-Chitosan.

 

 
Tin tức khác
Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam thiết bị giải trình tự gene biến thể COVID-19
Phát triển nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ sinh học
TP HCM tổ chức chợ thiết bị về công nghệ sinh học
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN HÒA TAN LÂN, CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA VÙNG RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa)
HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ GAN VÀ UNG THƯ PHỔI CỦA CAO CHIẾT CÂY LAN GẤM TẠI AN GIANG
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 28
Tổng số lượt truy cập: 2267013
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn