Tin trong nước
ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC GIỐNG BƯỞI Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG DỰA TRÊN TRÌNH TỰ ADN MÃ VẠCH VÀ DẤU PHÂN TỬ ISSR
(tapchi.vaas.vn - 18/11/2021):

Các giống bưởiở Đồng bằng sông Cửu Long được khảo sát trình tự ADN mã vạch với 3 vùng trình tựITS, ycf1b, psbK-psbI kết hợp với phân tích đa dạng di truyền bằng dấu phân tửISSR. Kết quả khảo sát các vùng trình tự cho thấy các giống bưởi trong nghiên cứutương đối đồng nhất với nhau về mặt di truyền qua phân tích các vùng trình tựITS, ycf1b, psbK-I. Kết quả PCR với mồi ISSRK2 và ISSR22 đã khuếch đại được 19băng ADN trong đó có 11 băng đa hình chiếm 57,89% và 8 băng đơn hình chiếm42,11%. Dấu phân tử ISSRK2 phân biệt được bưởi da xanh với bưởi năm roi và bưởiruby. Bưởi đường trắng và bưởi thanh kiều có hệ số tương đồng đến 95%. Như vậydựa trên hai dấu phân tử ISSRK2 và ISSR22 đã cho thấy sự đa hình trong trình tựcác giống bưởi nghiên cứu. Điều này cho thấy tiềm năng của dấu phân tử ISSRtrong phân tích đa dạng di truyền các giống bưởi, phục vụ cho công tác chọn giống.

 

 
Tin tức khác
Hoa Kỳ trao tặng Việt Nam thiết bị giải trình tự gene biến thể COVID-19
Phát triển nhân lực chất lượng cao ngành công nghệ sinh học
TP HCM tổ chức chợ thiết bị về công nghệ sinh học
PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐỊNH DANH VI KHUẨN HÒA TAN LÂN, CỐ ĐỊNH ĐẠM VÀ TỔNG HỢP IAA VÙNG RỄ CÂY ĐINH LĂNG (Polyscias fruticosa)
HOẠT TÍNH GÂY ĐỘC TẾ BÀO UNG THƯ GAN VÀ UNG THƯ PHỔI CỦA CAO CHIẾT CÂY LAN GẤM TẠI AN GIANG
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 33
Tổng số lượt truy cập: 2267018
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn