CNSH Nông nghiệp
Gen mã hóa yếu tố phiên mã R2R3 MYB kích hoạt bất dục đực giống đậu nành ms6
(link.springer.com - 11/11/2021):

Đậu nành (Glycinemax (L.) Merr.)là loài cây trồng quan trọng của thế giới, cung cấp dầu thực vật vàprotein làm thức ăn chính của người và động vật. Chương trình tạogiống ưu thế lai dựa trên cơ sở bất dục đực  là phương pháp rấttriển vọng để sản xuất giống ưu thế lai, đáp ứng nhu cầu của thếgiới. Theo kết quả nghiên cứu này, người ta xác định được mộtlocus male sterile trongcây đậu nành, MS6,bằng cách kết hợp phương pháp chạy trình tự quần thể BSA (bulkedsegregant analysis sequencing) với kỹ thuật map-based cloning.Gen MS6, biểu hiện ởmức độ cao trong túi phấn, mã hóa protein đóng vai trò yếu tố phiênmã R2R3 MYB (gen GmTDF1-1). Gennày tương đồng với TapetalDevelopment and Function 1, một yếu tố chủ chốt để pháttriển túi phấn trong cây Arabidopsis vàcây lúa. Alen bất dục đực ms6 (Ames1) làalen đột biến theo kiểu missensemutation, dẫn đến kết quả vị trí leucin thứ76th bị thay thế bởi histidine trongphân tử  DNAbinding domain của protein GmTDF1-1. Sựbiểu hiện của gen MS6 trongcây đậu nành dười sự kiểm soát của  promoter gen AtTDF1 có thểphục hồi tính bất dục đực của alen  attdf1 nhưng ms6 thìkhông thể. Bên cạnh đó, sự biểu hiện mạnh mẽ của ms6 trongcây Arabidopsis nguyênthủy, không ảnh hưởng đến sự phát triển của túi phấn. Kết quả nàyminh chứng rằng GmTDF1-1 làphân tử đồng dạng của TDF1 cóchức năng rõ ràng và L76H làmxáo trộn chức năng của nó. Đáng chú ý là, GmTDF1-1 biểuhiện 92% chuỗi trình tự với một protein khác của đậu nành có tên là GmTDF1-2,mà sự biểu hiện tích cực của protein ấy phục hồi phấn hóa của attdf1. Tuynhiên, GmTDF1-2 biểuhiện một cách nguyên tắc một cách rất thấp trong cây đậu nành, dovậy, không thể bù trừ khi có sự khiếm khuyết của MS6. Phân tíchchu trình phát triển túi phấn của cây có TDF1 chothấy: sự biểu hiện của gen dưới nguồn (genes downstream) của TDF1 ứcchế đáng kể gen ms6,khẳng định GmTDF1-1 làmột yếu tố phiên mã cực kỳ quan trọng điều tiết sự phát triển túiphấn đậu nành.

 

 
Tin tức khác
Nghiên cứu receptor NLR trong hệ miễn dịch đối với effectors nấm gây bệnh đạo ôn lúa.
Thực hiện “fine mappping” gen AhRt1 quy định màu vỏ lụa đậu phộng
Gen mã hóa carotene hydroxylase của cây cà rốt
Gen kháng đạo ôn trong điều kiện bón N cao
Gen Aspergillus tạo khả năng chịu mặn cho cây đậu tương
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 2266991
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn