CNSH Nông nghiệp
Gen kháng đạo ôn trong điều kiện bón N cao
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 27/10/2021):

 

Phân N (nitrogen) được biết là làm gia tăng sự nhiễm bệnhđạo ôn lúa, hiện tượng này có thuật ngữ khoa học là NIS (Nitrogen-InducedSusceptibility). Trong cây lúa, hiện tượng này được quan sát trên kếtquả nhiễm bệnh đạo ôn do nấm Magnaporthe oryzae gâyra. Nghiên cứu di truyền trước đây khẳng định locus (NIS1) làmtăng cường tính nhiễm bệnh đạo ôn trong nghiệm thức bón phân N cao. Đểxác định được di truyền của biến động tính nhiễm bệnh ấy sau khibón phân, người ta tiến hành phân tích NIS trong điều kiện thí nghiệmnhà kính, sử dụng tập đoàn giống lúa bao gồm 139 dòng lúa loạihình japonica. Phân tích GWAS xác định được các loci có khả năng gắnliền với kiểu hình NIS bằng cách so sánh loci nhiễm trong điều kiệnbón N cao và bón N thấp, một cách tiếp cận cho phép người ta phânlập được các loci được minh chứng rõ ràng trên các nghiệm thức xửlý N khác nhau, người ta còn sử dụng một chỉ số mới về NIS để xácđịnh các loci có khả năng đóng góp vào tính co dãn rất linh hoạt vềkết quả nhiễm bệnh trong các nghiệm thức xử lý N khác nhau. Ảnhhưởng NIS trên toàn cục được quan sát trong quần thể tập đoàn giốnglúa ấy, với mật độ vết bệnh là 8%, xét theo giá trị trung bình,trong điều kiện bón N cao. Ba QTL mới, hơn hẳn gen NIS1, đượcphân lập. Một alen hiếm của locus RRobN1 trênnhiễm sắc thể số 6 cho thấy tính kháng mạnh mẽ của nó khi xử lýbón N cao và bón N thấp. Một alen thường xuyên có mặt tại locus NIS2 địnhvị trên nhiễm sắc thể 5, minh chứng cho kiểu hình nhiễm đạo ôn khibón N cao. Cuối cùng, một alen của locus NIS3, trênnhiễm sắc thể 10, có “ảnh hưởng đệm” của sự gia tăng tính nhiễmbệnh theo liều lượng bón N cao dần, nhưng tăng ở mức độ chung, xét vềtính nhiễm bệnh. Alen này hầu hết được cố định trong loại hình câylúa japonica ôn đới, như một kết quả khẳng định bản chất di truyền,với một locus có trong sự thích nghi với stress do nhiệt độ lạnh. Kếtquả này mở ra cho loại hình cây lúa japonica hay indica, trong tìm kiếmgen khởi đầu kiểm soát sự nhiễm bệnh đạo ôn khi bón phân N cao. Ngườita còn chứng minh được rằng: tính hữu dụng của sự dự đoán về bảnchất linh hoạt của những loci mới, phản ứng với nấm gây bệnh đạo ôncây lúa, trên ruộng có bón N cao.

 

 
Tin tức khác
Nghiên cứu receptor NLR trong hệ miễn dịch đối với effectors nấm gây bệnh đạo ôn lúa.
Thực hiện “fine mappping” gen AhRt1 quy định màu vỏ lụa đậu phộng
Gen mã hóa yếu tố phiên mã R2R3 MYB kích hoạt bất dục đực giống đậu nành ms6
Gen mã hóa carotene hydroxylase của cây cà rốt
Gen Aspergillus tạo khả năng chịu mặn cho cây đậu tương
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 34
Tổng số lượt truy cập: 2267020
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn