Tin quốc tế
Di truyền tính trạng hấp thu N hữu hiệu của cây lúa
(link.springer.com - 15/10/2021):

 

Nitrogen (N) là đại dưỡng chất trong tăng trưởng thựcvật. Lạm dụng dưỡng chất này sẽ là ô nhiễm môi trường; do đó, ngườita cố gắng cải tiến giống cây trồng có tính trạng hiệu quả sử dụngđạm NUE (nitrogen use efficiency). Đó là tính cấp thiết cho nền nông nghiệpbền vững. Sự hấp thu N, chuyển vị, đồng hóa, và tái vận động(remobilization) là bốn tính chất quan trọngcủa chỉ số NUE trong câytrồng. Oryza sativa L. (lúa) là loài cây lương thựcquan trọng nuôi sống hơn một nửa dân số quả địa cầu này, cải tiếnnăng suất lúalà mục tiêu chính của các nhà chọn giống. Những phântử  N transporters, enzymes gắnliền với sự đồng hóa N, và nhiều phân tử TFs (transcription factors)có ảnh hưởng đến NUE cây lúa, cũng như năng suất lúa. Mặc dù nhiềunghiên cứu cải tiến về NUE, nhưng kiến thức về cơ chế điều tiết ditruyền để khởi động NUE vần còn rất hạn chế. Bài tổng quan này rấtquan trọng cung cấp cho chúng ta một sự hiểu biết rõ ràng là làmthế nào cây lúa phát hiện nguồn N trong đất, làm thế nào sự pháthiện ấy được giả mã di truyền biến thành phản ứng đáp lại rồiđiều tiết tăng trưởng. Hơn nữa, những yếu tố phiên mã kiểm soát gencó liên qua đến N đã được thảo luận rất chi tiết. Đây là hiểu biếtrất tốt giúp cho nhà nghiên cứu cải tiến năng suất lúa, giảm thiểubón phân hóa học trên đồng ruộng.

 

 
Tin tức khác
Nghiên cứu cho thấy thực vật có thể chuẩn bị cho sự tấn công bởi côn trùng
Đậu tương chịu hạn hoạt động tốt hơn ở các giai đoạn chính
Repair-seq tăng triển vọng cho công nghệ chỉnh sửa gen
Làm sạch màng sinh học không dùng hóa chất
Dự đoán sự tiến hóa của các đột biến nhờ các đám rối DNA
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 29
Tổng số lượt truy cập: 2267035
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn