Tin quốc tế
Di truyền tính trạng ẩm độ hạt bắp
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 20/09/2021):

Ẩm độ hạt thấp vào luc thu hoạch là điều kiện cầnthiết để nông sản an toàn, phục vụ vận chuyển và tồn kho, nhưng kiếntrúc di truyền của tính trạng này trên cây bắp (Zeamays) vẫn chưa được biết rõ. Công trình nghiên cứu này tiếnhành qun sát động thái biến đổi ẩm độ hạt trên cơ sở bản đồ association từnguồn tập đoàn 513 dòng bắp cận giao có đa dạng di truyền tại 5 giaiđoạn, ở 5 địa điểm khảo nghiệm khác nhau. GWAS (genome-wide associationstudy) cho thấy có 71 QTLs ảnh hưởng đến tính trạng ẩm độ hạt. Giátrị tương tác kiểu “epistatic” đóng vai trò chủ lực đối với biến dịcủa tính trạng ẩm độ hạt, cả những QTL chính ở giai đoạn hạt nonđến giai đoạn hạt khô dần. Tương tác QTL và môi trường ảnh hưởng đếnbiến dị theo không gian và thời gian của tính trạng ẩm độ hạt, đượchoạt hóa đầu tiên ở những thời điểm đặc biệt. Kết hợp phân tíchquần thể di truyền với phổ biểu hiện transcriptome và chỉnh sửa gen,các tác giả công trình này đã xác định gen GRMZM5G805627 và GRMZM2G137211 lànhững gen ứng cử viên chỉ ra QTL chủ lực điều khiển tính trạng ẩmđộ hạt bắp. Kết quả cung cấp những kiến thức về kiến trúc ditruyền của những biến đổi cơ học về ẩm độ hạt bắp, giúp cho việcchọn tạo giống bắp dễ dàng hơn.

 

 
Tin tức khác
Thuốc diệt cỏ glyphosate tồn tại nhiều năm trong cây hoang dại và gây ra sự bất thụ hoa
Bộ gen có thể giải quyết bệnh đốm trắng ở tôm nuôi?
Di truyền tính trạng hấp thu N hữu hiệu của cây lúa
Di truyền tính kháng sâu cho cây bắp bằng transgene, vector là siêu vi gây bệnh mosaic cây mía
Khai thác và phát triển nguồn gen nấm Cordyceps takaomontana Yakush. & Kumaz. làm dược liệu
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 10
Tổng số lượt truy cập: 2245257
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn