CNSH Nông nghiệp
Các promoter nội sinh gây ra sự biểu hiện của các gen chức năng trong đậu tương
(isaaa.org - 27/07/2021):

Cácnhà nghiên cứu từ Học viện Khoa học Nông nghiệp Cát Lâm và các đối tác đã phântích các đặc điểm biểu hiện của các promoter đặc hiệu mô rễ và lá đậu tươngtrong cây Arabidopsis và đậu tương. Kết quả được công bố trên tạp chíTransgenic Research. Nhóm nghiên cứu đã sàng lọc các gen biểu hiện đặc hiệu môđược hướng dẫn bởi dữ liệu có sẵn trên RNA-Seq-based transcriptome của đậutương kết hợp với phân tích RT-PCR. Các promoter của ba gen, GmADR1, GmBTP1 vàGmGER1 đã được kích hoạt và sau đó các vectơ mang β-Glucuronidase (GUS)promoter-GUS reporter tương ứng được thiết kế. Các cây Arabidopsis chuyển genđược tạo ra và được phân tích các kiểu biểu hiện của các promoter sử dụng phươngpháp nhuộm GUS và phân tích RT-PCR. Các vectơ promoter-GUS reporter cũng đượcchuyển vào đậu tương để tạo ra các rễ tơ sau đó được kiểm tra. Kết quả cho thấydạng biểu hiện đặc hiệu rễ của GmADR1 và GmBTP1 ở cả cây Arabidopsis và đậutương, và promoter của GmGER1 cho thấy kiểu biểu hiện đặc hiệu lá ở câyArabidopsis chuyển gen. Để xác định được tiềm năng của các promoter trong chuyểngen vào đậu tương, nhóm đã tạo ra các cây đậu tương chuyển gen bằng cách sử dụngpromoter GmADR1 để điều khiển sự biểu hiện của gen kháng muối (GmCaM4) ở đậutương. Các cây chuyển gen thể hiện khả năng chịu mặn được cải thiện so với câydạng dại, cho thấy rằng việc đưa vào các promoter nội sinh trong quá trình biếnnạp có thể gây ra sự biểu hiện của các gen chức năng trong các mô và cơ quan cụthể ở cây đậu tương. Đọc bài báo nghiên cứu trong Transgenic Research.

 

 
Tin tức khác
Gen lặn pepy-1 mã hoá Pelota giúp cây ớt kháng bệnh siêu vi
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn lúa và lúa mì
OsUBC26 và di truyền tính kháng bệnh đạo ôn lúa
QTL điều khiển bệnh BER gây thối quả cà chua
OsPRR73 & Di truyền tính trạng chống chịu mặn của cây lúa
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 20
Tổng số lượt truy cập: 2237438
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn