CNSH Nông nghiệp
GWAS và tính chống chịu mặn của cây lúa
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 16/07/2021):

 

Lúa là cây trồng rất nhạy cảm với stress mặn, đặc biệtở giai đoạn mạ, sản lượng lúa bị ảnh hưởng nặng nề bởi mặn bởixâm  nhập mặn ngày càng lớn rộng hơn. Mục tiêu gia tăng năng suấtlúa trên vùng canh tác bị xâm nhập mặn trở nên cần thiết. Hiện nay,phương pháp GWAS (genome-wide association study) được các nhà khao họcchọn làm “fine mapping” những QTLs trong hệ gen cây trồng điều khiểnphản ứng với stress phi sinh học bao gồm mặn ở giai đoạn mạ. Theo kếtquả nghiên cứu, có hơn > 33.000 chỉ thị phân tử SNP được phân lậptrong hệ gen cây lúa liên quan đến chống chịu mặn ở giai đoạn mạ. Támtính trạng nông học có liên quan đến chống chịu mặn là chiều dàichồi thân (SL), chiều dài rễ (RL), khối lượng rễ khô (RDW), khối lượngrễ tươi (RFW), khối lượng chồi thân tươi (SFW), khối lượng chồi thân khô(SDW), hàm lượng nuóc tương đối (RWC: relative water content) và TW. Bốntính trạng dẫn xuất từ ấy là SL-R, RL-R, RDW-R và RFW-R trong mộtpanel khác cũng được đánh giá trong điều kiện xử lý mặn (100 mM NaCl)và điều kiện bình thường trong buồng tăng trưởng. Genome-wideassociation study (GWAS) được áp dụng theo mô phỏng toán học MLM(+Q + K).Trong điều kiện bị stress mặn, có 151 phối hợp giữa tính trạng vàmarker được xác định; phân bố rải rác trên 10 nhiễm sắc thể cây lúavới 29 vùng genomic. Vùng trọng diểm nằm trên nhiễm sắc thể 1 (11,26Mbp) được xác định có trùng lắp với QTL nổi tiếng SalTol1 điềukhiển chống chịu mặn ở giai đoạn mạ. Một gen ứng cử viên (Os01g0304100) đượcphân lập ở vùng này, nó mã hóa protein có tên cation chloride cotransporter.Bên cạnh đó, còn có hai gen ứng cử viên tại vùng này, Os01g0624700(24.95 Mbp) và Os01g0812000 (34,51 Mbp), được phânlập, chúng mã hóa protein WRKYtranscription factor (WRKY 12) và transcriptional activator của gibberellin-dependentalpha-amylase expression (GAMyb), theo thứ tự. Một đoạnphân tử hẹp trên cùng nhiễm sắc thể này (40,79-42,98 Mbp) mang 12 genứng cử viên khác, một vài gen không quá xa với gen chính điều khiểnchống chịu mặn ở giai đoạn mạ. Hai trong số các gen này là Os01g0966000 và Os01g0963000, mãhóa protein plasmamembrane (PM) H+-ATPase và peroxidase BP1.Một gen ứng cử viên được xác định trênnhiễm sắc thể 2 (Os02g0730300 ởvị trí 30,4 Mbp) mã hóa protein highaffinity K+ transporter (HAK). Trên nhiễm sắcthể 6, có  DnaJ-encodinggene và pseudouridinesynthase gene cũng được xác định. Hai gen mới địnhvị trên nhiễm sắc thể 8 bao gồm ABI/VP1 transcription factor và retinoblastoma-related protein(RBR), và 3 gen mới trên nhiễm sắc thể 11 bao gồm Lox, F-box và Na+/H+ antiporter.  Hiểubiết những gen ứng cử viên mới trong nghiên cứu này có thể đượcc ứngdụng để cải tiến giống lúa cao sản chống chịu mặn theo chương trìnhchọn giống phân tử. Những thâm cứu trong tương lai và xác định genhiệu quả điều khiển chống chịu mặn thông qua phân tích gen ứng cửviên, có thể giúp nhà chọn giống hiểu được cơ chế chống chịu mặn ởmức độ phân tử. Thời gian mà sự phụ thuộc giữa tính chống chịu mặnvà mức độ thể hiện gen ứng cử viên có thể được giải thích.

 
Tin tức khác
Gen lặn pepy-1 mã hoá Pelota giúp cây ớt kháng bệnh siêu vi
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn lúa và lúa mì
OsUBC26 và di truyền tính kháng bệnh đạo ôn lúa
QTL điều khiển bệnh BER gây thối quả cà chua
OsPRR73 & Di truyền tính trạng chống chịu mặn của cây lúa
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 29
Tổng số lượt truy cập: 2237460
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn