CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính kháng bọ trĩ gây hại cây ớt
(link.springer.com - 10/05/2021):

 

QTL điều khiển tính kháng bọ trĩ gây hại cây ớt Capsicum d8ượcthực hiện kỹ thuật “fine-mapped” ở đoạn phân tử có kích thước 0.4Mbp. Người ta tiến hành bổ sung cách tiếp cận mang tính chất đa ngànhđể nghiên cứu cơ chế giả định. Tính kháng bọ trĩ là tính trạng nônghọc quan trọng cho nông dân trồng ớt. Côn trùng gây hại này có thể gâytổn thương nghiêm trọng cho trái ớt, bông và lá, trong điều kiện ngoàiđồng, điều kiện nhà lưới ở khắp nơi trên thế giới. Hai nghiên cứuđộc lập về Capsicum đãxác định diterpeneglycosides là cơ chất biến dưỡng liên quan đến tínhkháng bọ trĩ. Theo đó, người ta tiến hành fine-mapped xác định đượcQTL điều khiển tính kháng định vị trên nhiễm sắc thể 6, một vùng cóđộ lớn phân ntử 0.4 Mbp, mang 15 gen đích. Hai gen ứng cử viên trongmười lăm gen này biểu hiện sự khác biệt về thể hiện gen khi bọ trĩtấn công cây ớt, so sánh giữa những cây mang alen kháng đồng hợp tửvới cặp alen cây nhiễm đồng hợp tử, tại vùng có hiện diện QTL nóitrên. Ba gen, bao gồm hai gen ứng cử viên có biểu hiện khác biệt, cómột chỉ thị SNP mà người ta dự đoán nó làm thay đổi kiến trúcprotein. Do vậy, ba gen này, i.e. mãhóa một men acidphosphatase 1 (APS1), một cation hữu cơ / carnitine transporter 7 (OCT7) vàmột locus chưa định tính rõ có tên là LOC107874801,chúng được xem xét như ứng cử viên đóng vai trò điều khiển tínhkháng bọ trĩ. Người ta thực hiện bước đầu tiên để làm rõ cơ sở ditruyền tính kháng bọ trĩ của cây ớt Capsicum. Người ta còn ghi nhận rằng: phổ thểhiện diterpene glycoside khôngkhác biệt nhau giữa những cây mang alen kháng và cây mang alen nhiễmtrên nhiễm sắc thể 6 (QTL), điều ấy khẳng định rằng: những hợp chấtnói trên không có vai trò quyết định tính kháng bởi hoạt động củagen định vị trên QTL nghiên cứu ở trên.

 

 
Tin tức khác
Tiến trình chín của quả cà chua & sự phát triển của chromoplast
Nuôi hải sâm vú trắng bằng công nghệ phân tử
Khai thác đa dạng di truyền để cải tiến giống lúa chống chịu hạn
Di truyền tính chống chịu khô hạn của đậu cô ve
Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố trình tự gen lúa mạch đen
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 49
Tổng số lượt truy cập: 2104469
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn