CNSH Nông nghiệp
Khai thác đa dạng di truyền để cải tiến giống lúa chống chịu hạn
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 10/05/2021):

 

Stress khô hạn là một trong những vấn đế chính trong canhtác lúa, vì nó làm giảm sản lượng thóc nghiêm trọng cũng như năngsuất lúa. Tại Ai Cập, rất nhiều trở ngại được tạo ra trong canh táclúa do nhu cầu sử dụng nước của nó quá cao. Tạo ra giống lúa caosản có triển vọng chống chịu khô hạn là một trong những mục tiêucải tiến giống lúa. Người ta sử dụng tập đoàn giống có 22 giốngvới mức độ đa dạng di truyền cao. người ta tiến hành đánh giá giữanghiệm thức canh tác bình thường và nghiệm thức xử lý khô hạn. Tínhtrạng hình thái, sinh lý và năng suất lúa được ghi nhận trên từnggiống này. Chỉ số DSI (droughtsusceptibility index) được phân tích thông qua 6 tính trạng liên quan nhằmxác định giống nào chống chịu khô hạn cao nhất. Người ta thấy biếndị di truyền khá cao trong các giống lúa khảo nghiệm. Trong điều kiệnbình thường tương quan kiểu hình cao nhất là năng suất (GY) và tỷ lệhạt lép (SP) (- 0.73**). Trong điều kiện khô hạn, tương quan dương giữanăng suất và hàm lượng diệp lục (CC) (0.82**). Muốn xác định QTL điềukhiển tính trạng năng suất trong điều kiện stress khô hạn và bìnhthường, người ta phân tích chỉ thị đơn (SMA)giữa các tính trạng làmnên năng suất hạt trong cả hai điều kiện, với 106 chỉ thị phân tử SSR.Phân tích GWAS  cho thấy có 14 QTLs trong điều kiện khô hạn và 17QTLs trong điều kiện bình thường. Giống chịu khô hạn giỏi nhất đượcsàng lọc trên cơ sở kiểu hình, số QTL, và mức độ đa dạng di truyền.Kết quả cho thấy, năm giống lúa (Giza 178, IET1444, GZ1368-S-5-4, Nahda,Giza 14) được xác định là nguồn vật liệu cho tính chống chịu hạntốt nhất. Tám QTL điều khiển tính trạng chống chịu khô hạn là Giza 178,Nahda, và GZ1368-S-5-4, trong khi bốn QTL được tìm thấy trong giống lúaIET1444. Số  QTLs khác nhau được dự đoán trong năm giống lúa nóitrên. Giza 178 và GZ1368-S-5-4 chia sẻ cùng QTLs. Bảy QTLs khác nau đượctìm thấy trong giống lúa Nahda, IET1444, GZ1368-S-5-4, và Giza 14. Gắnkết số liệu kiểu hình, phân tích đa dạng di truyền, phân tích QTL chokết quả rất hữu ích để xác định được giống lúa nào thực sự chịuhạn để làm nguồn vật liệu cho chương trình cải tiến giống lúa  

 
Tin tức khác
Tiến trình chín của quả cà chua & sự phát triển của chromoplast
Nuôi hải sâm vú trắng bằng công nghệ phân tử
Di truyền tính kháng bọ trĩ gây hại cây ớt
Di truyền tính chống chịu khô hạn của đậu cô ve
Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố trình tự gen lúa mạch đen
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 57
Tổng số lượt truy cập: 2104585
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn