CNSH lĩnh vực khác
Công nghệ sinh học nâng cao năng suất rừng trồng gỗ lớn
(nongnghiep.vn - 24/04/2021):

Công nghệ sinh học ngày càng đóng vai trò quan trọng trong mọimặt của sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó cótrồng rừng gỗ lớn

Thành quả trong lĩnh vực giống lâm nghiệp

ViệnNghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học Lâmnghiệp Việt Nam là đơn vị nghiên cứu đầu ngành lâm nghiệp về ứng dụng công nghệ sinh học trong cải thiện giốngcây rừng.

Cácnghiên cứu về công nghệ sinh học của Viện được định hướng theo 3 hướng chínhlà: Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống cho các giống mới được chọntạo phục vụ cho công tác chuyển giao kỹ thuật nhân giống cùng giống gốc cho cácđơn vị nghiên cứu và sản xuất giống ; Sử dụng chỉ thị phân tử trong nghiêncứu chọn giống có năng suất, chất lượng cao và chọn tạo giống mới bằng tạo độtbiến và công nghệ gen, và đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

Viện đãnghiên cứu xây dựng thành công các quy trình nhân giống cho gần 30 giống keolai, keo lá tràm, bạch đàn và bạch đàn lai và chuyển giao cho nhiều cơ sở sảnxuất. Một số quy trình nhân giống ở quy mô công nghiệp đã được Viện hoàn thiệnthông qua việc tiến hành các đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm, trong đó đãcó 2 quy trình nhân giống đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

Viện đãtiến hành chuyển giao quy trình vi nhân giống quy mô công nghiệp cho trên 30 cơsở sản xuất trên cả nước và các cơ sở này đã làm chủ được công nghệ, một số đơnvị đã có thể tiến hành sản xuất được 10 triệu cây giống/năm đáp ứng một phầnnhu cầu trồng rừng dòng vô tính.

Vớinhân giống vô tính, giống gốc được sử dụng làm nguồn vật liệu để nhân giống quanhiều lần sẽ có hiện tượng già hóa giống. Sự thoái hóa giống sẽ làm giảm hiệuquả nhân giống cũng như chất lượng rừng bị suy giảm.

Là đơnvị cung cấp giống gốc cho sản xuất, Viện đã tiến hành nghiên cứu xây dựng vàhoàn thiện quy trình phục tráng và trẻ hóa nguồn giống gốc, đảm bảo chất lượngnguồn giống gốc cung cấp cho sản xuất.

Vì thếsau 20 năm các giống keo lai được chọn tạo và công nhận giai đoạn trước vẫnphát huy tác dụng trong sản xuất, với năng suất và chất lượng cao và được cácđơn vị sản xuất tin dùng.

Ứng dụng chỉ thị phân tử và đa bội gây độtbiến

Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống đã được Viện đẩy mạnhnghiên cứu nhằm rút ngắn thời gian chọn giống cũng như nâng cao hiệu quả củacác chương trình chọn giống. Qua nghiên cứu ứng dụng, Viện đã chọn lọc được 21chỉ thị SSR có tương quan đến tính trạng sinh trưởng nhanh ở keo lai, 20 chỉthị SSR liên quan đến các tính trạng sinh trưởng ở bạch đàn lai.

Với việc sử dụng các chỉ thị này, 7 dòng keo lai (BB055, BV350,BV376, BV434, BV523, BV584 và BV586) đạt năng suất từ 26 đến 35m3/ha/năm, 10dòng bạch đàn lai sinh trưởng nhanh (UC16, UC51, CU113, CU123, UC52, CU182,UE72, UC55, CU98, CU82) đạt năng suất từ 30,7 đến 45m3/ha/năm đã được chọn lọc.Trong đó, 7 dòng keo lai BB055, BV350, BV376, BV434, BV523, BV584 và BV584 và 2dòng bạch đàn lai CU98 và CU82 đã được công nhận là giống cây trồng lâm nghiệpmới cho phép phổ biến ra sản xuất.

Trong thời gian qua, các nghiên cứu cứu chuyển gen tăng chiềudài sợi gỗ (EcHb1) cho bạch đàn uro và bạch đàn lai cũng đã được Việnthực hiện. Các cán bộ khoa học của Viện đã xây dựng cấu trúc vectorGWB2/35S/EcHB1/NOS mang gen mục tiêu EcHB1.

Qua đó đã xây dựng được quy trình chuyển gen EcHB1 làmtăng chiều dài sợi gỗ với hiệu suất chuyển gen đạt 1,06% từ đó được 19 dòngbạch đàn lai UU (trong đó có 4 dòng đã được xác định có chiều dài sợi gỗ vượttừ 14% trở lên so với đối chứng) và 40 dòng bạch đàn lai UP chuyển gen mang genmục tiêu EcHB1.

Các dòng này có hình thái bình thường và sinh trưởng tương đươnghoặc nhanh hơn so với cây đối chứng. Các giống chuyển gen này hiện đang đượctiếp tục khảo nghiệm trước khi đưa vào thực tiễn sản xuất.

Bên cạnh việc nghiên cứu chọn giống bằng chỉ thị phân tử vàchuyển gen thì nghiên cứu chọn tạo giống đa bội bằng phương pháp gây đột biếnkết hợp với lai giống đã được Viện triển khai cho các loài keo. Viện đã tạothành công các giống keo tai tượng và keo lá tràm tứ bội từ các nguồn giốngđược cải thiện và tiến hành lai giống với giống nhị bội để tạo ra giống keo laitam bội.

TSNguyễn Đức Kiên, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâmnghiệp cho biết. để đạt được nhưng thành công này, ngoài sự nỗ lực của tập thểViện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp không thể không nhắc tớisự giúp đỡ của các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ NN-PTNT cũng như các nhà khoa họctrong và ngoài nước.

Tuynhiên, đây mới chỉ là những kết quả bước đầu nên chưa phản ánh hết được tiềmnăng của công nghệ sinh học trong nghiên cứu chọn giống cây rừng. Trong thờigian tới ngoài việc triển khai các nghiên cứu chọn tạo giống theo phương pháptruyền thống dựa trên các biến dị tự nhiên, việc nghiên cứu ứng dụng công nghệsinh học trong đó có việc sử dụng các chỉ thị phân tử, kỹ thuật chuyển gen,chỉnh sửa gen sẽ là một trong những hướng nghiên cứu đột phá và được chú trọngphát triển để từ đó nâng cao vai trò và tỷ lệ đóng góp của công nghệ sinh họctrong các chương trình chọn giống cây rừng.

Nhờ cómột chương trình cải thiện giống có chiến lược và thực hiện một cách bài bản màcác nghiên cứu chọn tạo giống đa bội đã đạt được các kết quả nhất định, trongđó Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã chọn tạo và côngnhận được 4 dòng keo lai tam bội X101, X102, X201 và X205 là giống cây trồnglâm nghiệp mới theo quyết định số 1458/QĐ-BNN-TCLN, ngày 20/4/2020 của BộNN-TNT với năng suất đạt từ đạt năng suất từ 26 đến 35 m3/ha/năm. Tính chất gỗcủa các giống keo tam bội ở giai đoạn 4 năm tuổi tương đương với keo lai nhịbội ở tuổi 5 - 7, đáp ứng được yêu cầu cơ bản gỗ nguyên liệu cho sản xuất giấy,ván MDF, ván ghép thanh, ván bóc.

 

 
Tin tức khác
Nghiên cứu điều chế hạt vi cầu Y-90 dạng hạt thủy tinh và dạng gel ứng dụng trong điều trị ung thư gan tại Việt Nam
DNA tự do ngoại bào (cfDNA) trong nước tiểu là phương thức tiềm năng để phát hiện ung thư.
Công cụ chỉnh sửa gen mới dựa trên CRISPR được phát triển để sửa chữa các đột biến gây ra các loạn di truyền
Đa hình đơn nucleotide rs1799794 của gen XRCC3 trên bệnh nhân ung thư vú
Phát hiện đột biến gen UGT1A1 gây hội chứng Gilbert ở bệnh nhân Việt Nam
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 51
Tổng số lượt truy cập: 2104476
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn