CNSH Nông nghiệp
Di truyền cây chuối chống chịu lạnh thông qua gen MaMAPK3 và MaICE1
(bmcplantbiol.biomedcentral.com - 31/03/2021):

 

Chuối là cây ăn trái nhiệt đới có giá trị thương phẩmcao trên toàn thế giới. Stress lạnh ảnh hưởng đáng kể đến sự pháttriển và sản lượng chuối. Theo kết quả nghiên cứu này, các tác giảđã tiến hành nghiên cứu chức năng của gen MaMAPK3 và MaICE1 điềukhiển tính trạng chống chịu lạnh của cây chuối. Ảnh hưởng của phântử RNAi đối với gen MaMAPK3 trêngiống chuối Dajiao (Musa spp. ‘Dajiao’;ABB Group) chống chịu lạnh được người ta phân tích có hệ thống. Láchuối của giống chuối mang gen MaMAPK3 RNAi transgenicbiểu hiện triệu chứng cháy khô vì lạnh (wilting) và triệu chứng hoạitử nghiêm trọng (severe necrotic), trong khi giống chuối nguyên thủy (WT)vẫn duy trì được tính trạng sinh trưởng bình thường khi cho phởinhiễm trong điều kiện lạnh giá. Phân tử RNAi đối với gen MaMAPK3 làmthay đổi đáng kể sự biểu hiện của  gen đáp ứng với stress lạnh,và hoạt động của men oxidoreductase thayđổi đáng kể trong cây chuối WT, trong khi không có thay đổi nào diễn ratrong cây chuối transgenic. Protein MaICE1 tương tác với MaMAPK3, mứcđộ thể hiện của gen MaICE1 giảmxuống đáng kể trong cây chuối transgenic mang gen MaMAPK3 RNAi. Sựbiểu hiện mạnh mẽ gen MaICE1 củagiống chuối Cavendish (Musa spp.AAA group) chỉ ra rằng tính kháng lạnh của cây chuối transgenic là tốthơn cây chuối WT. Gen POD P7 điềutiết có ý nghĩa theo kiểu “up” trong cây chuối transgenic mang gen MaICE1 sosánh với cây chuối WT, và protein POD P7 được minh chứng có tương tác vớiprotein  MaICE1

 

 
Tin tức khác
Phytol diệp lục và tính kháng tuyến trùng sưng rễ của cây Arabidopsis thaliana
Gen mã hóa protein methyl-CpG-binding (OsMBD707) ảnh hưởng đến quang hợp cây lúa
Vai trò của OsPPR939, một “nad5 splicing factor”, trong phát triển hạt phấn hoa lúa
Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố bộ gen lúa mạch
Đột biến mop1 của hệ gen cây bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 52
Tổng số lượt truy cập: 2052398
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn