CNSH Nông nghiệp
Gen mã hóa protein methyl-CpG-binding (OsMBD707) ảnh hưởng đến quang hợp cây lúa
(bmcplantbiol.biomedcentral.com - 31/03/2021):

Họ protein Methyl-CpG-bindingdomain (MBD)có vai trò quan trọng trong điều tiết thể hiện gen của di truyền biểusinh (epigenetics). Chúng có chức năngphân tử, tế bào và sinh học vôcùng đa dạng. MBD proteins được định tính về mặt chức năng trong nhiềuloài cây như Arabidopsis,lúa mì, bắp và cà chua. Trong cây lúa, 17 chuỗi trình tự DNA được dựđoán theo kết quả tin sinh học như là những proteins MBD giả định. Tuynhiên, người ta biết rất ít về chức năng của MBD proteins trong câylúa. Tác giả của công trình khoa học này đã khai thác  họgen OsMBD và phânlập được 13 gen OsMBDs biểuhiện mạnh mẽ ở nhiều mô cây lúa. Người ta định tính chức năng củamột lớp protein trong cây lúa gọi là class I MBD protein OsMBD707. Người ta chứngminh được OsMBD707 biểuhiện hết sức cơ bản và định vị trong nhân tế bào. Cây lúa transgenicbiểu hiện mạnh mẽ gen OsMBD707 điềukhiển tính trạng góc chồi thân rộng hơn và làm giảm mức độ nhạycảm quang hợp, làm chậm trễ ngày trổ bông khi ngày ngắn (SD) và làmtrổ bông sớm khi ngày dài (LD). Kết quả phân tích RNA-seq cho thấyrằng sự biểu hiện mạnh mẽ gen OsMBD707 dẫnd8ến quang tổng hợp giảm đi trong cây lúa, dẫn đến những thay đổitrong sự biểu hiện gen điều tiết trổ bông của chu trình Ehd1-Hd3a/RFT1.

 

 
Tin tức khác
Di truyền cây chuối chống chịu lạnh thông qua gen MaMAPK3 và MaICE1
Phytol diệp lục và tính kháng tuyến trùng sưng rễ của cây Arabidopsis thaliana
Vai trò của OsPPR939, một “nad5 splicing factor”, trong phát triển hạt phấn hoa lúa
Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố bộ gen lúa mạch
Đột biến mop1 của hệ gen cây bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 53
Tổng số lượt truy cập: 2052399
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn