CNSH Nông nghiệp
Đột biến mop1 của hệ gen cây bắp
(pnas.org - 01/03/2021):

  

Tái tổ hợp giai đoạn gían phân giảm nhiễm được điềutiết bởi cả hai yếu tố di truyền chính thống và di truyền biểu sinhví dụ như hiện tượng methyl hóa phân tử  DNA. Trong cây bắp, ngườita tìm thấy thể đột biến mop1 chuyểndịch methyl hóa CHH (khi đó H = A, T, hoặc C) mà sự kiện ấy lập tứcgắn với các vị trí của tái tổ hợp thường gặp trên vai nhiễm sắcthể và vùng tâm động. Người ta  còn tìm thấy đột biến mop1 làm giatăng tần suất gián phân giảm nhiễm ở trên vai nhiễm nhưng làm giảm sựgiảm phân trong vùng tâm động. Cơ sở dữ liệu nghiên cứu này chứng minhrằng cho dù methyl hóa CHH hiện hữu ở mức độ thấp hơn methyl hóa CGvà CHG, nhưng nó có một ảnh hưởng ngay sau đó đối với tần suất táitổ hợp, cho thấy vai trò quan trọng của methyl hóa DNA ảnh hưởng trựctiếp đến RNA trong tái tổ hợp giảm phân của cây bắp. Sự tái tổ hợpgiảm phân (meiotic recombination) là một tiến trình căn bản tạo ra kếtquả đa dạng di truyền và đảm bảo sự kiện phân ly chính xác củanhiễm sắc thể tương đồng. Trong khi người ta biết rằng các yếu tố ditruyền điều tiết tái tổ hợp như vậy, tương đối còn mù mờ đối vớiyếu tố di truyền biểu sinh (epigenetic factors), ví dụ như sự methylhóa DNA. Trong cây bắp, người ta xem xét  ảnh hưởng của tái tổhợp giảm phân một đột biến gen trong một hợp phần của chu trìnhmethyl hóa DNA ảnh hưởng trực tiếp RNA (RNA-directed DNA methylation),gen Mop1 (Mediator of paramutation1),cũng như đột biến kiểu can thiệp nhỏ thuộc loại hình trans-acting thuộcchu trình sinh tổng hợp phân tử RNA, Lbl1 (Leafbladeless1).MOP1 là đặc biệt nhất khi đề cập tái tổ hợp bởi vì nó chuyên biệtcho phản ứng methyl hóa của những nguyên tố chuyển vị (transposableelements) mà chúng gắn ngay sau đó với gen hoạt động có tính chấtphiên mã. Trong đột biến lặn mop1,người ta tìm thấy tái tổ hợp giảm phân bị giảm đi rất đồng đềutrong vùng tâm động, nhưng tăng trong vai nhiễm rất giàu gen đích. Quansát này được xác định bởi phân tích di truyền tế bào. Kết quả làcho dù số lần quấn chéo không đổi, nhưng chúng xảy ra thôngthường hơn trên vai nhiễm của đột biến gen mop1. Áp dụng kỹthuật whole genome bisulfitesequencing, số liệu cho thấy có sự phân bố lại cáchquấn chéo bởi sự mất đi methyl hóa CHH (H = A, T, hoặc C) trong nhữngvùng rất gần với gen đích. Tráì lại, người ta quan sát độtbiến mop1 khôngthay đổi đáng kể  tần suất tái tổ hợp giảm phân trong đột biến lbl1. Số liệuthí nghiệm chứng minh rằng sự methyl hóa CHH  có tác động đángkể đến tất cả tái tổ hợp tổng thể trong hệ gen cây bắp cho dù tầnsuất thấy liên quan đến methyl hóa CG và CHG.

 

 

 
Tin tức khác
Di truyền cây chuối chống chịu lạnh thông qua gen MaMAPK3 và MaICE1
Phytol diệp lục và tính kháng tuyến trùng sưng rễ của cây Arabidopsis thaliana
Gen mã hóa protein methyl-CpG-binding (OsMBD707) ảnh hưởng đến quang hợp cây lúa
Vai trò của OsPPR939, một “nad5 splicing factor”, trong phát triển hạt phấn hoa lúa
Nhóm nghiên cứu quốc tế công bố bộ gen lúa mạch
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 51
Tổng số lượt truy cập: 2052386
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn