CNSH Nông nghiệp
Giải toàn bộ hệ gen con rầy mềm ký sinh của cây đậu nành
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 19/12/2020):

 

Aphids là sinh vật mô hình (model organisms) đối với cảnghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Trong hơn 5.000 loài dựkiến, chỉ có 3 loài aphids được công bố trình tự DNA của toàn hệgen: aphid ký sinh đậu Hà Lan (pea aphid: Acyrthosiphon pisum), aphid ký sinh trên lúa mì(Russian wheat aphid: Diuraphisnoxia), và aphid ký sinh trên cây đào lông (green peachaphid: Myzus persicae). Ởđây người ta báo cáo kết quả chạy trình tự DNA của toàn hệ gen conaphid thứ tư, đó là soybean aphid: Aphis glycines, một đối tượng gây hại nghiêmtrọng cho canh tác đậu nành trên toàn thế giới (Glycine max). Sựsẵn sàng nguồn tư liệu hệ gen sẽ rất quan trọng cho nhà nghiên cứuđể xây dựng nên một giải pháp quản lý rầy mềm thực sự hữu hiệu vàbền vững, cũng như phát triển kiến thức của loài người về sự tiếnhóa của con aphid. Tất cả 302,9 Mbp của draftgenome assembly đối với con Aphisglycines được sử dụng như một phương pháp tiếp cậnmang tính chất hybrid sequencing. Kết quả assembly nhưvậy cho thấy sự hoàn chỉnh hệ gen của nó rất cao, với tất cả genđự đoán là  19.182 gen, 92% phân tử transcrip của Aphis glycines trênbản đồ để tạo những contigs, vàtính chất liên tục với khung mang gen scaffoldN50 có kích thước 174.505 bp. Assembly nàyđại diện cho 95,5% kích thước hệ gen dự đoán là 317,1Mbp trên cơ sở kết quả của flowcytometry. Con Aphisglycines có hệ gen aphid nhỏ nhất được biết cho đếnnay, trên cơ sở kích thước genome  được cập nhất của 19 loàiaphid. Hàm lượng số phân tử DNA mang tính chất repetitive củaaphid đậu nành trong assembly hệgen (81,6 Mbp hoặc 26,94% của assembly có giá trị 302,9 Mbp) cho thấy cósự suy giảm số lượng nguyên tố chuyển vị được xếp  hạng so sánhvới con aphid của đậu Hà Lan (Aphispisum), đóng góp vào kết quả hệ gen nhỏ của chúng. Kếtquả phân tích so sánh củ những họ gen với nhau liên quan đến cây chủchuyên tính (cytochrome P450's và effectors), làkết quả rất quan trọng giải thích sự tiến hóa của aphid đậunành. Draft genome sequence của con aphid đậu nànhlà nguồn tư liệu nghiê cứu về sự tiến hóa cua hệ gen con aphid, sựtương tác của nó với cây ký chủ, và các gen ứng cử viên phục vụphương pháp quản lý sâu hại tiên tiến.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 17
Tổng số lượt truy cập: 2008989
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn