Tin trong nước
NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ ĐÁNH GIÁ IN SILICO BIỂU HIỆN CỦA HỌ GEN MÃ HÓA TIỂU PHẦN NUCLEAR FACTOR-YB Ở CÂY RAU DỀN
(tapchi.vaas.vn - 16/12/2020):

Trong nghiên cứu này, thông tin về tiểu phầnNuclear factor-YB (NF-YB) ở cây rau dền (Amaranthus hypochondriacus) đãđược phân tích một cách toàn diện thông qua các công cụ tin sinh học. Kết quảđã xác định được tổng số 16 thành viên trong họ NF-YB ở A.hypochondriacus. Phân tích cấu trúc cho thấy họ NF-YB có kích thước dao độngtừ 51 đến 328 axit amin, tương ứng với trọng lượng từ 5,58 đến 35,88 kiloDalton. Giá trị điểm đẳng điện của NF-YB ở rau dền nằm trong khoảng từ axit(4,09) đến bazơ (9,95). Sơ đồ hình cây cho thấy NF-YB có sự tương đồng về cấutrúc vùng bảo thủ, với 3 miền chức năng riêng biệt. Đánh giá dữ liệu biểu hiệncho thấy họ gen mã hóa NF-YB được tăng cường biểu hiện ở ít nhất 1 cơ quantrên cây rau dền. Trong đó, 4 gen, AHYPO_001076-RAAHYPO_003409-RAAHYPO_013452-RA và AHYPO_014999-RA biểuhiện rất mạnh ở vị trí lá, rễ, thân và hoa. Kết quả của nghiên cứu này đãcung cấp những hiểu biết mới về họ NF-Y nói chung trên cây rau dền.

 

 

 
Tin tức khác
Đánh giá khả năng cảm ứng tăng sinh và bảo vệ da của astaxanthin trước những điều kiện bất lợi in vitro và in vivo
Đánh giá khả năng phân loại của vùng gen ITS-rDNA đối với loài Hoàng liên ô rô lá dày (Mahonia bealei (Fortune) Pynaert) của Việt Nam
ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA MẪU GIỐNG BẠCH CHỈ (Argelica dahurica) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR
ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TRONG CÁC QUẦN THỂ BA KÍCH TÍM (Morinda officinalis F. C. How.,) TẠI QUẢNG NAM VÀ QUẢNG NINH BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ISSR
CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ CỦA QUÁ TRÌNH DỊCH HÓA VÀ ĐƯỜNG HÓA PYRODEXTRIN ĐỂ SẢN XUẤT MALTODEXTRIN KHÁNG TIÊU HÓA TỪ TINH BỘT GẠO
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 22
Tổng số lượt truy cập: 2009019
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn