CNSH Nông nghiệp
Multiplex CRISPR/Cas9 để chỉnh sửa gen cây đậu nành có nhiều isoflavone và kháng bệnh khảm
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 16/12/2020):

Isoflavonoids, được xem như những chất biến dưỡng thứ cấp(secondary metabolites), dẫn xuất từ chu trình  phenyl propanoid vàphân bố ưu tiên trong thực vật họ Đậu. Các hợp chất ấy  đóng vaitrò tích cực trong mối tương tác giữa thực vật và ngoại cảnh, rấtcần thiết cho sức khỏe con người. Isoflavone synthase (IFS) là một enzymechủ lực trong tổng hợp  isoflavonoid và chia sẻ một cơ chất(common substrate) có flavanone-3-hydroxylase(F3H) + flavonesynthase II (FNS II). Theo nghiên cứu này, người ta chỉnhsửa gen bằng hệ thống CRISPR/Cas9-mediatedmultiplex đổ chỉnh sử đồng thời gen mục tiêu GmF3H1, GmF3H2 và GmFNSII-1 trongrễ tơ đậu nành và trong cây đậu nành. Nhiều kiểu đột biến khác nhauthể hiện và tần suất được quan sát ở rễ tơ (hairy roots). Hiệu quảđột biến cao được quan sát ở thế hệ T0 transgenic,với hiệu quả đột biến của triplegene đạt 44.44%. Kết quả đột biến tại đích đến nhưvậy được di truyền ổn định cho thế hệ con. Phân tích biến dưỡngcủa T0 triple-mutants trênlá đậu nành cho thấy: có sự cải tiến đáng kể hàm lượng isoflavone. Sosánh với cây đậu nành nguyên thủy (wild type), thế hệ T3 homozygoustriple mutants dường như tăng gấp đôi hàm lượngisoflavone trong lá, và hàm lượng CP (coat protein) của bệnh khảm dovirus SMV (soya bean mosaic virus) giảm đáng kể (một phần ba) khi xử lýchủng nòi (strain) SC7. Kết quả này gợi ra rằng hàm lượng isoflavonetăng giúp lá kháng tốt với SMV. Hàm lượng isoflavone trong hạt đậunành thế hệ T2 triplemutants cũng tăng lên đáng kể. Kết quả nghiên cứucho thấy không phải chỉnh sửa gen làm tăng hàm lượng isoflavone mà cònlàm tăng tính kháng bệnh khảm virus SMV khi tiến hành multiplex mutations  câyđậu nành.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 2009011
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn