CNSH Nông nghiệp
Gen điều khiển ưu thế lai năng suất lúa
(link.springer.com - 16/12/2020):

QTL quy định ưu thế lai(hterosis), gồm có qSS7 và qHD8, với ảnhhưởng tính trội dị hợp tử (dominance) được người ta xác định thôngqua kỹ thuật GBS và đánh giá kiểu hình theo quy mô lớn của quần thểcon lai CSSLs và quần thể hybrid F1 trên ruộngthí nghiệm. Ưu thế lai đã và đang góp phần vào sản lượng nông nghiệprất đáng kể trên quy mô toàn thế giới, nhưng cơ sở di truyền của nóvẫn chưa rõ ràng. Người ta tiến hành đánh giá ảnh hưởng tính trội(dominance effects: dị hợp tử trong di truyền số lượng) bằng cách tạora hai quần thể con lai: quần thể B-homo set với nền tảng đồng hợp tử+ heterozygous chromosomalsegments; và quần thể B-heter set vớinền tảng heterozygousbackground + homozygoussegments.

Quần thể CSSLs baogồm 156 dòng hồi giao (chromosome segment substitution lines) với dòng mẹtái tục là giống lúa 9311,dòng bố là giống super-high-yield đầu tiên có tên là Liang you pei 9 (LYP9), vớimột giống mẹ nữa là PA64s củalúa ưu thế lai. C1c dòng CSSLs này được tiến hành phân tích GBS(genotyping-by-sequencing) để phát triển một bản đồ di truyền chứa cácđoạn phân tử (segments) được du nhập từ nguồn PA64s. Ngườita đánh giá ảnh hưởng ưu thế lai trên tám tính trạng có liên quan đếnnăng suấ, trong giống lúa lai này và quần thể F1 ở thí nghiệm đồng ruộng quy mô lớn, hainăm liên tục. Sử dụng bản đồ liên kết di truyền có 8 chỉ thị SNPsphân giải cao, người ta xác định được những gen có trong LYP9. Năm genứng cử viên góp phần lớn vào năng suất giống lúa LYP9, đó là qSS7 và qHD8 đượcphát hiện lập lại trong cả hai quần thể B-hybrid.Những đoạn phân tử heterozygoussegments mang qSS7 và qHD8 biểuhiện tính chất dominance góp phần vào kết quả heterosis củanhững tính trạng cấu thành năng suất lúa trong con lai của giống lúaLiangyoupei9.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen cây cà chua bằng công nghệ Target-AID
Di truyền tính chống chịu ngập của đậu nành
Di truyền tính kháng bệnh đạo ôn trên lá và cổ bông
Di truyền tính kháng bệnh Fusarium của cây bắp & sự tạp nhiễm Fumonisin
Phân tích hệ gen cây Dioscorea rotundata – giống khoai mở Guinê
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 19
Tổng số lượt truy cập: 2009013
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn