Tin quốc tế
Hoạt tính kháng nấm của nano bạc đối với một số nấm gây bệnh trên cây trồng trong điều kiện in vitro
(b.vjst.vn - 16/10/2020):

Nghiên cứu này thực hiện đánh giá trong điều kiện in vitrotrên môi trường PDA hoạt tính kháng nấm của dung dịch nano bạc đối với một sốloài nấm gây bệnh phân lập được từ cây gừng (đốm lá - P. zingerberis, héo vàng- thối củ - F. oxysporum), cây ớt (thán thư - Colletotrichumspp.), cây lúa mì, lúa mạch (đốm lá - Alternaria spp., thối rễ - H. teres). Kếtquả nghiên cứu cho thấy, nano bạc ở các nồng độ khác nhau, đối với các loại nấmkhác nhau có hoạt tính kháng nấm ở các mức độ khác nhau. Nano bạc nồng độ 60ppm có hoạt tính kháng nấm P. zingerberis đạt 39,5%, kháng nấm F. oxysporum đạt48,5%. Nano bạc nồng độ 40 ppm ức chế 59,4% sự phát triển của nấmColletotrichum spp. Hoạt tính kháng nấm H. teres của nano bạc nồng độ 50 và 100ppm đều đạt 53,3%, nấm Alternaria spp. lần lượt là 27,8 và 33,3%. Như vậy, theokết quả thu được từ phòng thí nghiệm, có thể sử dụng dung dịch nano bạc đểphòng và trị một số bệnh do nấm gây ra đối với cây trồng.

 

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen bằng kỹ thuật knockout TALEN trong hệ gen cây lúa
Tổng quan nghiên cứu genomics cây sắn Manihot esculenta năm 2021
Các nhà khoa học tạo ra một công cụ chỉnh sửa gene mới
Chọn tạo giống lúa mạch cho biến đổi khí hậu
Lần đầu tiên phát triển thành công loại cỏ biến đổi gene hút chất độc hại
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 20
Tổng số lượt truy cập: 2072228
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn