CNSH Nông nghiệp
Giống cây trồng chuyển nạp gen Bt không ảnh hưởng đến động vật không xương sống trong đất
(link.springer.com - 15/09/2020):

Người ta tranh luận quyết liệt về ảnh hưởng của giốngcây trồng chuyển gen Bt đốivới sinh môi, đa dạng sinh học của đất canh tác nhất là sinh vật đượcxem là có chức năng ecosystem services (dịchvụ sinh thái trong công nghệ sinh thái). Cây trồng transgenic vớigen Bt thông qua chuyển nạp gián tiếp bởi vi khuẩn Bacillusthuriengensis và gen thể hiện bằng protein Crytoxin đối với sâu gây hại cây trồng hết sức cụ thể.Động vật không chủ đích thuộc  loài không xương sống trong đất(soil invertebrates) được ghi nhận đặc biệt trong nghiên cứu này vì nógóp phần quan trọng vào độ phì của đất và chuyển hóa chất hữu cơtrong đất, theo xu hướng có lợi cho cây trồng. Đây là những loài cầnđược bảo vệ trong canh tác học. Một số nghiên cứu đã ghi nhận sựphong phú (abundance) và sinh khối (biomass) của những soilinvertebrates như vậy trên đồng ruộng trồng cây chuyển gen nhấtlà giống cây trồng Bt. Người ta tập trung nghiên cứu Protista, tuyến trùng,Collembola, mối, enchytraeids, và giun đất nhằm bổ sung nguồn tư liệuminh chứng và trả lời những câu hỏi về  quần thể, sinh khối củanhững loài nói trên diễn biến ra sao? Khi canh tác với cây trồng biếnđổi gen Bt so sánh với giống cây trồngnguyên thủy của chúng (chưa chuyển gen). Tổng quan ghi nhận đến 6110tiêu đề nghiên cứu, trong đó, có 38 nghiên cứu đáp ứng tiêu chuẩn baohàm nói trên, với 22 tư liệu khoa học được ấn hành với cơ sở dữliệu được trích dẫn nhiều. Cơ sở dữ liệu có 2046 kỷ lục thu thậptừ 36 địa điểm, cây trồng mang đặc điểm của độc tố Cry1Ab, Cry1Ac,Cry3Bb1 và Cry3Aa. Mức độ so sánh trên cơ sở thống kê học theo giátrị Hedges’ g. Ảnhhưởng Cry trên nhiều quần thể loài không chủ đích được thu thập saukhi thức hiện meta-analysis / hierarchicalBayesian với số lần lập lại bắt buộc về thống kê. Ảnhhưởng tạm thời có tính chất size effects đượcmô phỏng toán, dựa trên số liệu thí nghiệm đồng ruộng. Xem xét dựatheo Bộ (orders) các sinh vật không xương sống trong đất, nhưng dunglượng mẫu vẫn chưa đủ để phân tích, cộng thêm sai số không đồng nhấtcủa mẫu (heterogeneity) còn quá lớn để có những kết luận đáng tincậy về ảnh hưởng của Cry ở mức độ phân loại cấp Bộ (Order). Tuynhiên, ở cấp nhỏ hơn Bộ, không có ảnh hưởng đáng kể nào của Cry đốivới sinh vật không xương sống trong đất.

 
Tin tức khác
Nghiên cứu receptor NLR trong hệ miễn dịch đối với effectors nấm gây bệnh đạo ôn lúa.
Thực hiện “fine mappping” gen AhRt1 quy định màu vỏ lụa đậu phộng
Gen mã hóa yếu tố phiên mã R2R3 MYB kích hoạt bất dục đực giống đậu nành ms6
Gen mã hóa carotene hydroxylase của cây cà rốt
Gen kháng đạo ôn trong điều kiện bón N cao
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 24
Tổng số lượt truy cập: 2266996
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn