CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính chống chịu khô hạn của khoai lang
(nature.com - 15/09/2020):

Khoai lang tím (PFSP: purple-feshedsweet potato) rất quan trọng vì nguồn dinh dưỡng cao sắc tố anthocyanin. Khôhạn là mối đe doạn lớn để có sản lượng khoai lang bền vững, làm tổn thất năngsuất lớn. Do đó, nhóm tác giả này đã tiến hành phân lập những gen có liên quanđến cơ chế chống chịu khô hạn của khoai lang nhờ tiếp cận với công nghệ NGS (nextgeneration sequencing) và TGS (third-generationsequencing). Năm thư viện cDNA được hình thành từ sắc tố lá khoai lang khi câycòn non, với 30% dung dịch polyethylene glycol (PEG-6000) được xử lý trong vòng0, 1, 6, 12, và 48 giờ đối với công nghệ SGS (second-generationsequencing). Mẫu lá được lấy ở lá thứ ba tính từ trên xuống sau khi cây nonđược xử 1, 6, 12, và 48 h dưới điều kiện stress khô hạn; để làm nên bộ thư việnphân tử cDNA phục vụ chạy TGS (third-generationsequencing). Tuy nhiên, mẫu lá của nhưng cây chưa xử lý khô hạn cũng được thuthập làm đối chứng. Tổng số chạy trình tự 184.259.679 kết quả “cleanreads” trong SGS và TGS. Sauđó, người ta tổng hợp kết quả đọc trình tự lại thành 17.508unigenes với độ dài phân tử trung bình là 1.783bp. Trong số 17.508 unigenes ấy, có 642 (3,6%)unigenes không hề khớp với bất cứ phân tử DNA đồng dạng nào (any homologs)trong những cơ sở dữ liệu trước đó. Người ta có thể xem đây là những gen mới.Tổng số có 29201.578, và 2.418 unigenesđược điều tiết theo kiểu “up” trongthời gian tương ứng là 1, 6, 12,  48 giờxử lý stress khô hạn. Tổng số có 3, 8342.131,và 3.337 unigenes được điều tiết theo kiểu “down” trongthời gian tương ứng là 1, 6, 12,  48 giờxử lý stress khô hạn. Sau 6, 12, và 48 giờ xử lý stress khô hạn, có 540unigenes điều tiết theo kiểu “up”, 486 unigenes điều tiết theo kiểu “down” và414 unigenes biểu hiện khác nhau một cách đáng kể. Nhiều họ gen bao gồm gen mãhóa Basic Helix-loop-helix (bHLH), basicleucine zipper (bZIP), Cystein2/Histidine2 (C2H2),C3H, Ethylene-responsive transcription factor (ERF), Homodomain-leucine zipper (HD-ZIP), MYB, NAC (NAM, ATAF1/2,  CUC2),Thiol specifc antioxidant  và WRKY biểuhiện phản ứng tích cực với stress khô hạn. Tổng số có 17.472 chỉ thị SSRs(simple sequence repeats) và and 510.617 chỉ thị SNPs (single nucleotidepolymorphisms) được xác định trên cơ sở chạy kết quả transcriptomesequencing của giống khoai lang tím (PFSP).Khoảng 96,55% số trình tự DNA ghi nhận được không thể đọc on-line trong nguồntài nguyên di truyền khoai lang. Vì vậy, người ta sẽ khắc phục bằng cách làmphong phú hơn phần chú thích di truyền (annotation) và tăng cường nghiên cứu vềcơ chế chống chịu khô hạn của khoai lang thông qua công nghệ di truyền.

 

 
Tin tức khác
Chỉnh sửa gen ớt cay và ớt ngọt bằng CRISPR guide-RNA
Thao tác gen của tế bào trần cây hoa Petunia
Xác định loại enzyme tạo điều kiện cho việc ghép giữa các cây thuộc họ khác nhau
Chỉnh sửa gene gia súc
Gen điều khiển anthocyanine của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 37
Tổng số lượt truy cập: 1975421
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn