Tin quốc tế
Di truyền tính kháng bệnh lép bông lúa mì
(link.springer.com/ - 07/09/2020):

Tính kháng bệnh cháy bông (gié) lúa mì (wheat blast: WB) củagiống Caninde#1 được điều khiển bởi một QTL chủ lực định vị trên đoạn chuyểnvị 2NS/2AS và những QTL thứ yếu, hoạt động tươngtác gen cộng tính (additive). Bệnh cháy bông lúa mì (WB) xảy ra nghiêm trọngtại Nam Mỹ, gần đây được thấy ở Bangladesh. Giống lúa mì kháng bệnh WB gắn kếtrất chặt với đoạn nhiễm sắc thể chuyển vị (translocation) mang tên 2NS/2AS, nhưngQTL điều khiển tính kháng chưa được tìm thấy trên bản đồ và ảnh hưởng kiểu hìnhtương ứng cũng thay đổi tại nhiều môi trường ngoại cảnh khác nhau. Trong thínghiệm này, người ta sử dụng quần thể con lai cận giao tái tổ hợp (RILs) với298 dòng con lai, từ tổ hợp lai giữa Caninde#1 (có đoạn nst chuyển vị2NS) x Alondra (không có đoạn nst chuyển vị 2NS). Người ta đánh giá kiểuhình tại hai địa điểm ở Bolivia, đó là Quirusillas và Okinawa, một địa điểm ởBangladesh, là Jashore; với 2 nghiệm thức về ngày gieo của hai vụ gieo trồng ởmỗi địa điểm (năm 2017–2019). Đánh giá kiểu gen theo kỹ thuật DArTseq® thôngqua 5 báo cáo trước đó về chỉ thị phân tử STS trên vùng 2NS. Bảnđồ QTL xác định được một QTL chủ lực tại vùng 2NS/2AS, giải thích được 22.4 -50.1% biến thiên kiểu hình, tại nhiều địa điểm thí nghiệm. QTL thứ yếu được tìmthấy trên nhiễm sắc thể 1AS, 2BL, 3AL, 4BS, 4DL  7BS, hoạtđộng tương tác cộng tính (additive) đối với QTL định vị trên 2NS và chothấy ảnh hưởng kiểu hình biến thiên thấp hơn 10%. Hai chỉ thị phân tử STS mangtính chất codominant là WGGB156  WGGB159, liênkết chặt với QTL ở đoạn 2NS/2AS với khoảng cách di truyền là 0,9 cM, rấtcó ích cho chiến lược chọn giống nhờ chỉ thị phân tử.

 

 
Tin tức khác
Vi khuẩn E.coli tạo cơ hội dẫn đường để cải thiện quá trình quang hợp
Bướm đêm Diamondback sử dụng các chất phòng vệ thực vật làm tín hiệu đẻ trứng
Ảnh hưởng của thời gian gây úng đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu xanh trong điều kiện nhà lưới
Sử dụng chỉ thị phân tử xác định các giống/dòng lúa đặc sản có hàm lượng amylose thấp và protein cao
CUBIC: một atlas trong cải tiến giống bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 43
Tổng số lượt truy cập: 1962426
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn