Tin quốc tế
Quần thể EU-NAM Flint
(link.springer.com/ - 07/09/2020):

Trong phân tích QTL, người ta sử dụng mô hình nhiều bố mẹ, nhiềumôi trường khảo nghiệm để hình thành cơ sở dữ liệu phân tích và gắn kết biếnthiên ảnh hưởng QTL trong quần thể con lai ấy, tương tác với môi trường ra sao.Thông thường, việc tìm thấy QTL trong quần thể con lai có tính chất MPPs (multi-parentpopulations) với cơ sở dữ liệu được thu thập tại nhiều vùng canh tác khác nhau ME (multipleenvironments) được tiến hành thông qua phân tích  giá trị kiểu gen trungbình giữa các môi trường ấy. Ảnh hưởng QTL (QTLxE) phảiđược hiểu cặn kẽ hơn. Chạy mô hình trên từng môi trường riêng biệt (runningseparate single environment) là một khả năng để tình toán được QTLxEeffects, nhưng các phân tích ấy không chạy được thuật toán hiệp phươngsai di truyền (genetic covariance), do người ta sử dụng cùng mộtgiống tại nhiều môi trường khác nhau. Người ta đề nghị phương pháp phân tích cótên là MPP-ME QTL, sử dụng đồng thời số liệucó từ nhiều môi trường và việc lập trình (modelling) hiệp phương sai di truyềnđã có thể tính tóan được. Cơ sở dữ liệu của EU-NAMFlint population, cho thấy phương pháp này ước đoán được QTLxEeffects. Chúng có thể cải tiến phẩm chất của kỹ thuật tìm kiếm QTL.Phương pháp ấy có hiệu quả rộng lớn hơn rất nhiều. Ví dụ, người ta có thể pháttriển rộng ra các chỉ số môi trường, như động thái nhiệt độ hoặc lượng mưa đểhiểu cặn kẽ hơn cơ chế nằm đằng sau QTLxE effects làgì nữa. Do đó, phương pháp luận này cho phép người ta khai thác hoàn toàn cơ sởdữ liệu của MPP-ME: để dự đoán được biến thiêncủa ảnh hưởng QTL (a) trong MPP giữa hai sub-populations bởi nền tảng di truyềnkhác nhau; (b) giữa những môi trường khác nhau.

 

 

 
Tin tức khác
Vi khuẩn E.coli tạo cơ hội dẫn đường để cải thiện quá trình quang hợp
Bướm đêm Diamondback sử dụng các chất phòng vệ thực vật làm tín hiệu đẻ trứng
Ảnh hưởng của thời gian gây úng đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất của đậu xanh trong điều kiện nhà lưới
Sử dụng chỉ thị phân tử xác định các giống/dòng lúa đặc sản có hàm lượng amylose thấp và protein cao
CUBIC: một atlas trong cải tiến giống bắp
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 31
Tổng số lượt truy cập: 1962398
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn