Tin trong nước
Ảnh hưởng của nhiệt độ lên hoạt tính enzyme tiêu hóa, tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua biển (scylla paramamosain) giai đoạn giống.
(Tạp chí Khoa học Trường ĐHCT - 07/09/2020):

Nuôitrồng thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Sản lượng nuôi thủy sảnnăm 2018 đạt 4,15 triệu tấn (Tổng cục Thống kê, 2018). Cua biển (Scyllaparamamosain) là loài nuôi truyền thống, có giá trị kinh tế cao, nhu cầu thịtrường đang tăng và đang có triển vọng phát triển trong tương lai. Năm 2007,vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 100 trại sản xuất giống với năng suất150.000-200.000 con/trại/năm. Tuy nhiên, cũng như các mô hình nuôi thủy sản khác,biến đổi khí hậu là vấn đề đáng quan tâm. Nhiệt độ là một trong những yếu tốmôi trường quan trọng nhất ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triểncủa các loài thủy sinh vật (Cossins and Bowler, 1987). Đã có nhiều nghiên cứuvề ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng và tỷ lệ sống của cua Scylla serrategiai đoạn ấu trùng và giai đoạn cua giống. Tuy nhiên, đối với loài Scyllaparamamosain chưa có các nghiên cứu cụ thể về tác động của nhiệt độ lên tăngtrưởng cũng như hoạt tính enzyme tiêu hóa..

Nghiêncứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của nhiệt độ lên tăng trưởng, tỷ lệ sống và hoạttính enzyme tiêu hóa trên cua biển (Scylla paramamosain) giai đoạn giống(C1). Thí nghiệm được tiến hành với bốn mức nhiệt độ 27- 28;30-31; 33-34 và 36-37 trongbể 200-L ở độ mặn 25‰. Tăng trưởng khối lượng và chiều rộng của cua ương ởnhiệt độ 27-28 thấp nhất có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Tăng trưởngcủa cua tốt nhất ở nhiệt độ 36-37 nhưng tỷlệ sống thấp nhất (12%). Tỷ lệ sống của cua ở nghiệm thức 27-28 (47,0%)và 30-31 (50,3%) cao hơn các nghiệm thức còn lại (p<0,05).Số lần lột xác của cua sau 20 ngày nuôi ở các nghiệm thức dao động trung bìnhtừ 2,04-3,49 lần và chu kỳ lột xác trung bình từ 3,55- 6,77 ngày. Hoạt tínhenzyme  (chymotrypsin, α-amylase và trypsin) có xu hướng tăng khi nhiệt độtăng từ 27-28 đến 33-34. Nhiệt độ 30-31 đượckhuyến cáo cho ương cua biển giai đoạn giống.

 
Tin tức khác
NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY SÓI RỪNG (Sarcandra glabra) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ
XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ ĐỘC LỰC CỦA VI KHUẨN Clostridium perpringens PHÂN LẬP TỪ ĐÀ ĐIỂU
ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ CHẦN ĐẾN HOẠT ĐỘ CỦA ENZYME GÂY BIẾN MẦU TRONG QUẢ NHÃN LỒNG HƯNG YÊN
EFFECTS OF ENZYMATIC HYDROLYSIS ON TOTAL POLYPHENOL CONTENTAND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF Pouteria campechiana
KHẢO SÁT ĐIỀU KIỆN LÊN MEN TẠO CHẾ PHẨM SINH HỌC, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ GIẢM KHÍ THẢI H2S VÀ NH3 CỦA CHẾ PHẨM TRÊN MÔ HÌNH ĐỆM LÓT CHĂN NUÔI HEO
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 23
Tổng số lượt truy cập: 1962388
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn