CNSH Nông nghiệp
Di truyền tính trạng bẹ lá lúa màu tím
(link.springer.com/ - 07/09/2020):

Hai gen liên kết chặt chẽ điều khiển tính trạng bẹ lálúa màu tím  được người ta xác định thông qua kỹ thuật map-basedcloning. Phân tích sâu hơn cho thấy: hai gen này cùng vớigen OsC1 đồngthời điều tiết màu tím bẹ lá lúa. Màu tím như vậy tùy thuộc vàosự tích tụ anthocyanins ví dụ như cyanidin3-O-glucoside (C3G) và peonidin3-O-glucoside (P3G). Mặc dù người ta ghi nhận có nhiềugen liên quan đến màu sắc bẹ lá đã được lập bản đồ di truyền, nhưngcơ sở di truyền của tính trạng ấy vẫn chưa được giải thích rõ ràng.Ở đây, PSH1 (purple leaf sheath 1) được địnhvị bản đồ trên nhiễm sắc thể 1, thông qua phân tích quần thể F2 và quần thể RIL. Kỹthuật dòng hóa nhờ bản đồ di truyền (map-based cloning) và xét nghiệmgen chuyển nạp phân ra PSH1 thànhhai gen có liên kết rất chặt với nhau từ các gen bHLH, đólà: Rb1 và Rb2. Sựbiểu hiện gen mang tính chất ectopic (lệchpha) của hai gen này dẫn đến sự tích tụ C3G và P3G ởphiến lá, bẹ lá và vỏ trấu. Những đột biến mang tính chất đơncó vai trò quyết định màu tím hay màu xanh bẹ lá, một nửa phần trêncủa bẹ, nhưng đột biến có tính chất double chỉ thể hiện bẹ lá màuxanh, như vậy cả 2 gen tạo ra ảnh hưởng “dosage effect” khi tổng hợpanthocyanin. Sự thể hiện mạnh mẽ của gen Rb1 và Rb2 làmgiảm đáng kể sự vào chắc của hạt (grain filling). Phân ly giữa xanhvà tím là 15:1 trong quần thể F2 của tổhợp lai Minghui 63 x Xizang 2, hai gen lặn lặp đoạn điều khiển tínhtrạng; tính trạng bẹ lá xanh: trội; đồng thời có sự tương tác củagen OsC1 với hai gen Rb (Rb1 và Rb2) điềukhiển màu tím bẹ lá lúa.

 

 
Tin tức khác
Xác định loại enzyme tạo điều kiện cho việc ghép giữa các cây thuộc họ khác nhau
Chỉnh sửa gene gia súc
Gen điều khiển anthocyanine của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Giống cây trồng chuyển nạp gen Bt không ảnh hưởng đến động vật không xương sống trong đất
Di truyền tính chống chịu khô hạn của khoai lang
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 48
Tổng số lượt truy cập: 1962457
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn