CNSH Nông nghiệp
Gen kháng ruồi Hessian (Mayetiola destructor Say) của lúa mì SD06165
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov - 07/09/2020):

Hai QTLs điều khiển tính kháng ruồi Hessian tấn công lúamì (gen H35 và H36), liênkết chặt chẽ với chỉ thị phân SNP được tìm thấy trong giống lúa mìvụ đông của Mỹ, giống SD06165. Ruồi Hessian (HF), tên khoa học là Mayetioladestructor (Say), là một trong những đối tượng gây hại nghiêmtrọng cho sản xuất lúa mì (Triticum aestivum L.)trên toàn thế giới. Trồng giống kháng côn trùng gây hại là cách tiếpcận hiệu quả nhất làm giảm thiểu tối đa thiệt hại do Hessian fly. Đểxác định được QTL mới điều khiển tính kháng HF, người ta khai thácquần thể con lai RILs (cận giao tái tổ hợp) từ tổ hợp lai giữa dòngkháng HF - SD06165 với dòng nhiễm HF -  OK05312. Đánh giá kiểu genquần thể con lai được tiến hành với 1709 chỉ thị SNPs để thực hiệnGBS (genotyping-by-sequencing). Đánh giá kiểu hình tính kháng của câylúa mì với HF được thực hiện trong nhà lưới. Hai QTL mới kháng HFđược xác định từ giống SD06165. QTL chủ lực này được ký hiệulà H35, liên kết chặt với SNP marker SDOKSNP7679 trênnhiễm sắc thể 3BS, nó giải thích được 23.8% -36,0% biến thiên kiểuhình. QTL thứ yếu, ký hiệu là H36, nằmgiữa hai chỉ thị phân tử SNPlà SDOKSNP1618 SDOKSNP8089 trênnhiễm sắc thể 7AS; nó giải thích được 8.5% - 13.1% biến thiên kiểuhình trong hai thí nghiệm. Tương tác có ý nghĩa được tìm thấy giữahai QTLs này. Mười bảy chỉ thị SNPs liên kết chặt với H35; vàtám SNPs liên kết chặt với H36, đượckiểm tra “kompetitive allele specific PCR” để sàng lọc các QTL phục vụnội dung cải tiến giống lúa mì.

 

 

 
Tin tức khác
Xác định loại enzyme tạo điều kiện cho việc ghép giữa các cây thuộc họ khác nhau
Chỉnh sửa gene gia súc
Gen điều khiển anthocyanine của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Giống cây trồng chuyển nạp gen Bt không ảnh hưởng đến động vật không xương sống trong đất
Di truyền tính chống chịu khô hạn của khoai lang
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 50
Tổng số lượt truy cập: 1962459
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn