CNSH Nông nghiệp
Phân tích di truyền tính kháng bệnh đạo ôn bằng GWAS
(pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ - 07/09/2020):

Gen kháng chủ lực R thường bị phá vở, cho nên người tacần xác định những gen R mới, có tính kháng trung bình đối với nấmgây bệnh đạo ôn lúa. Đây là mục tiêu chọn giống khá quan trọng. Trongnghiên cứu này, các tác giả đã dùng tập đoàn căn bản thuộc RiceDiversity Panel II (C-RDP-II) trong ngân hàng gen, bao gồm 584 mẫu giống(accessions). Họ tiến hành đánh giá kiểu gen với bộ chỉ thị phân tử700.000 SNPs. Các mẫu giống thuộc tập đoàn C-RDP-II được chủng nấmbệnh với 3 chủng nòi (strains) được phân lập ở miền Nam Trung Quốc.Họ thực hiện GWAS (genome-wide association study) xác định được 27 lociliên quan đến tính kháng đạo ôn (LABRs). Theo đó, có 22 loci LABRs khôngliên quan đến bất cứ gen R nào được biết trước đây hoặc QTLs. Rất thúvị là, một chùm gen mã hóa NLR (nucleotide-binding site leucine-richrepeat) hiện hữu trong vùng LABR12 trên nhiễm sắc thể 4. Một trong cácgen NLR này có tính bảo tồn rất cao trong nhiều giống lúa kháng trungbình, nó thể hiện theo kiểu điều tiết up ởthời điểm bệnh mới bắt đầu xâm nhiễm vào cây lúa. Knockout gen nàythông qua hệ thống CRISPR-Cas9 trong cây lúa transgenic làm giảm trungbình tính kháng đạo ôn đối với 4 chủng nòi nấm. Việc xác định genmới, kháng trung bình, không chuyên biệt với chủng nòi nấm (partial Rgene), được người ta sử dụng với thuật ngữ là riceblast Partial Resistance gene 1 (PiPR1), đây lànguồn vật liệu hữu ích, giúp người ta hiểu được cơ chế tính khángtrung bình, phục vụ mục tiệu tạo giống kháng bền vững với bệnh đạoôn.

 

 
Tin tức khác
Xác định loại enzyme tạo điều kiện cho việc ghép giữa các cây thuộc họ khác nhau
Chỉnh sửa gene gia súc
Gen điều khiển anthocyanine của cây ớt (Capsicum annuum L.)
Giống cây trồng chuyển nạp gen Bt không ảnh hưởng đến động vật không xương sống trong đất
Di truyền tính chống chịu khô hạn của khoai lang
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 51
Tổng số lượt truy cập: 1962460
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn