CNSH Nông nghiệp
Chỉnh sửa gen theo hệ thống CRISPR Cas9 cho cây đơn tử diệp
(ncbi.nlm.nih.gov/ - 24/07/2020):

Sự bùng phát của hệ thống CRISPR (clustered regularlyinterspaced short palindromic repeat)/Cas9, trong công nghệ chỉnh sửa hệ gen(hay gen) đã và đang dẫn dắt chúng ta  đến kết quả tiến bộ vô cùng to lớntrong nghiên cứu loài cây trồng đơn tử diệp. Tuy nhiên, nhiều yếu tố cần phảiđược xem xét để thực hiện có hiệu quả hơn. Muốn tạo ra giống cây trồng đượcchỉnh sửa gen, người ta cần phân tử singleguide (sg)RNA và Cas9 DNA trong tế bào thực vật và được biểuhiện ra rõ ràng, vị trí đích được dự đoán chính xác. Phân tích đột biến có chủđích thành công đã và đang thể hiện được mức độ biểu hiện khác nhau, thời gianbiểu hiện, và những biến thể của cả hai sgRNA và Cas9 cần phải được điều chỉnh tinh tế hơn; dođó, những promoters của các gen nghiên cứu cũng như vị trí đích đều klà nhữngyếu tố chủ chốt (key factors) của hiểu quả chỉnh sửa gen. Hiện nay, nhiềuvectors khác nhau và nhiều công cụ (online tools) sẵn sàng hỗ trợ cho việcthiết kế sgRNA.Hơn nữa, muốn giảm thiểu sự hạn chế của trình tự PAM (protospaceradjacent motif) cũng như các mục tiêu khác, người ta tạo ra những biến thểcủa Cas protein vàbase editors đêcó thể sử dụng cho cây. Trước khi chuyển nạp gen chỉnh sửa vào cây một cách ổnđịnh, người ta phải đánh giá các vectors, điểm đến chính xác; do đó, đây lànhững nội dung rất quan trọng. Sự phóng thích của những Cas9-sgRNA ribonucleoproteins (RNPs)là một chiến lược có thể được áp dụng cho việc ngăn ngừa transgene biểuhiện sgRNA và Cas proteins.Phân tử RNPs cóthể làm cho hiệu quả sử dụng tốt hơn cho cây trồng chỉnh sửa gen không cótransgene, làm giảm transgene liên quan đến thế hệ con lai của sinh vật biếnđổi gen. Theo tổng quan này, người ta giới thiệu những kỹ thuật mới phụcvụ genome editing vàxác định được  những đột biến không có marker chọn lọc trong cây đơn tửdiệp. Bốn chủ đề thảo luận bao gồm: (1) thiết kế plasmids phục vụ chỉnh sửa hệgen cây một lá mầm; (2) khả năng thay thế SpCas9; (3) protoplasts và CRISPR;(4) thanh lọc biến thể CRISPR/Cas9 không có marker. Người ta nhắm đến việc hoànthành môt spectrum đầy đủ nhất của thông tin về chỉnh sửa gen cây một lá mầm.

 

 
Tin tức khác
Genome phác thảo của Oryza rufipogon và O. longistaminata
Di truyền chiếu cao cây lúa thông phân tích qCL1.2 – gen mới của cách mang xanh
Gen kháng bệnh đốm lá cây đậu phụng (Arachis hypogaea L.) thông qua phân tích GWAS
Di truyền tính kháng bệnh rỉ sắt của lúa mì và lúa mạch
QTL đa tính trạng điều khiển cùng một lúc số bông và ngày trổ bông của lúa mì
Thông báo
Thông báo chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp thực hiện từ năm 2019 thuộc Chương trình CNSH
Thông báo số 1: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc – Khu vực phía Nam lần thứ II năm 2011
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp và ptnt đến năm 2020”.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ NHIỆM VỤ KH&CN
Kết quả khảo nghiệm đánh giá an toàn sinh học đối với đa dạng sinh học và môi trường
Văn bản mới
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN...
Quyết định 490/QĐ-BNN-KHCN điều chỉnh cá nhân chủ trì đề tài thuộc “chương trình trọng điểm phát triển...
Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đưa vào tuyển chọn, giao trực tiếp bắt đầu...
Về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới (kèm danh mục)
Bổ sung 71 chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo thạc sĩ năm 2011 cho Trường Đại học Lâm nghiệp
Về việc giao dự toán NSNN năm 2011(Kinh phí bổ sung sự nghiệp khoa học Công nghệ năm 2011- nhiệm vụ cấp...
Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 (đợt 4) Kinh phí xử lý sự cố đê điều năm 2011 (Phụ lục kèm theo)
Tài Liệu mới
Rút ngằn thời gian vi nhân giống lan hồ điệp
Công nghệ sinh học trong nông nghiệp
Ảnh hưởng của các yếu tố sinh học lên sự nảy mầm
Kỹ thuật trồng hoa lan Mokara
Liên kết Website
Vụ khoa học công nghệ và môi trường bộ NN và PTNT
Viện công nghệ sinh học
Bộ nông nghiệp vf phát triển nông thôn
Agbiotech Việt Nam
Báo Nhân Dân
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Thống kê truy cập
Số người đang online: 34
Tổng số lượt truy cập: 1933252
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Copyright © 2011 Văn phòng Công nghệ sinh học - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Địa chỉ : Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại : (024) 38436817 - Fax: (024) 38433637
Email: webmaster@agrobitotech.gov.vn. Web site: www.agrobiotech.gov.vn